Han samlar svenskt forskningsbehov

mats_falck

Ett viktigt led inom svensk strategisk forskning är så kallade nationella forsknings- och innovationsagendor med målet att stärka samverkan mellan näringsliv, offentliga aktörer, akademi, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet. Enkelt uttryckt är det ett förarbete där man kartlägger ett specifikt område, utmaningar och aktörer samt ställer relevanta frågor och ger förslag på vad som behöver göras för att möta områdets utmaningar. Arbetet finansieras av Vinnova och utgör grunden för fortsatta satsningar fördelat på akademi och privata aktörer. Rent ekonomiskt kan det handla om hundratals miljoner kronor i forskningsanslag.

Mats Falck, områdeschef för innovationssamverkan vid Umeå universitet, är koordinator för den nationella agendan Designdriven digital direkttillverkning. Han är nu, tillsammans med ett antal personer från skilda organisationer, igång med att inventera behov och möjligheter hos de svenska aktörer som arbetar med additiv tillverkning och 3d-print.

– Det är vår uppgift att besvara varför tekniken är ett innovationsområde, beskriva vilka gemensamma målbilder som finns och ge rekommendationer för hur vi når dit. Ytterst handlar detta om att lyfta svensk industri och bevara innovationsinitiativet inom landet.

När den nationella agendan är klar i höst ska den tjäna som en samordningsplattform. Nästa steg är att ansöka om en så kallad SIO – Strategiskt innovationsområde. Det är omfattande forskningsprojekt där både näringsliv och akademi är engagerade över flera år. Exempel på idag aktiva SIO:er är områden processindustriell IT och automation, produktion, gruv och metallutvinning, metalliska material samt lättviktsmaterial.

– Vinnova vill ha en bred agenda som man sedan kan välja satsningsområden utifrån. Agendan bör därför vara bredare än en ansökan för att etablera ett strategiskt innovationsområde, menar Mats.

Totalt kommer beslut att tas om anslag för runt tio SIO:er och Mats Falck menar att 3d-print har stor potential här. Från Vinnova handlar det om 20–50 miljoner kronor per år och lika mycket från näringslivet. Men det kräver att man får företagen med sig.

Mats Falck kommer att presentera resultaten av sina undersökningar på 3d-printkonferensen AM-Dagen den 3 december på Kistamässan. Läs mer om konferensen här.

 

 

 

 

 

 

Publicerat av: 

Dela artikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *