Mer affärsnytta med ny forskning

tawfiq_shams_700px1

Tawfiq Shams, till vardags affärsutvecklingschef på PLM Group, en svensk återförsäljare för Solidworks och 3D Systems, inleder nu arbetet med sin doktorsavhandling vid Örebro universitet. Under tre års tid ska han i samarbete med en rad aktörer ta fram flera detaljerade business case med fokus på 3d-skrivarteknik. Målet är tydligt – att få svenska företag att förstå nyttan med additiv tillverkning.

– De business case som jag ska arbeta med ska visa fördelarna med 3d-skrivarteknik jämfört med konventionell teknik. Det kan vara sänkta ledtider, lägre produktionskostnad, eller designoptimering av en befintlig produkt.

Idén till avhandlingen började efter ett samtal med LTH-professorn Olaf Diegel och utvecklades efter samtal med Örebro universitets-professorn Nader Asnafi. 3d-skrivarvärlden präglas fortfarande av en stark innovationskraft och vi ser nästintill dagligen landvinningar inom utrustning, material, applikationer och processer. Det är ett tungt tekniskt fokus och mycket wow-faktor, men de företag som ännu inte investerat 3d-skrivarteknik behöver ha bra beslutsunderlag för att ta sina planer vidare till nästa steg.

– Vi insåg att det krävs något mer än bara fokus på teknik för att svenska tillverkningsföretag ska förstå hur de kan tjäna på att använda 3d-skrivartekniken.

– I ett första led kommer jag framförallt att fokusera på verktygssidan. Många av våra kunder här på PLM Group finns i denna bransch. Vi ser också stora möjligheter på verktygssidan att få tillbaka produktionen till Sverige. Måhända blir det dyrare, men det kan innebära mindre fel i produktionen och snabbare leveranser. Det är extra intressant för svensk fordonsindustri, med sitt komplexa nätverk och logistik med underleverantörer.

– Ett annat område som jag ska undersöka handlar om supply chain. Reservdelshantering är kostsam och jag är övertygad om att mycket kommer att gå att skriva ut on-demand. Det handlar om extremt komplicerade flöden och det kommer att kräva helt nya metoder för att utarbeta strategier för företagens supply chain. Vissa företag sitter med tiotusentals komponenter på lager, där bara runt tjugo procent används frekvent.

Hur ser processen ut för att ta fram ett business case och hur går du till väga?
– Jag börjar alltid med att presentera en tillverkningsprocess med konventionell teknik, något som alla förstår och kan utgå ifrån. Jag går igenom processen och förklarar produktionstider och kostnader. Jag påpekar också kundens utmaningar med existerande metoder. Därifrån börjar vi att se hur samma tillverkning kan göras med 3d-utskrivna komponenten. Jag börjar med designen – kan vi till exempel effektivisera komponenten här? Sedan tittar jag på hela flödet med sådant som material, 3d-utskrift och efterbehandling och jämför siffrorna med traditionell tillverkning. Benchmarking är en viktig komponent i denna jämförelse.

– Det jag har märkt att majoriteten av verktygsmakare inom fortsprutningsbranschen är mest intresserade av när det gäller 3d-skrivarteknik är hur de kan optimera kylningen i verktygen. Det sänker ledtid per formsprutad komponent och minskar dessutom risken för fel. I synnerhet för större företag är optimal kylning viktig eftersom man här producerar stora volymer per timme.

– Men övergripande så börjar folk att förstå att additiv tillverkning går att använda för slutprodukter. Man måste använda tekniken för att förstå den, i synnerhet metall. Då handlar det om att komma i kontakt med tekniken rent fysiskt. Företag måste få se hur man designar, producerar och efterbehandlar, se hela flödet. Det är dessa bitar jag vill se närmare på när jag gör min doktorsavhandling.

Vilka kommer du att samarbeta med och vad blir deras roll i din forskning?
– Örebro universitet är navet som min forskning utgår från. Min handledare Professor Christina Öberg har fokus på affärsutveckling och min bihandläggare Nader Asnafi är professor i maskinteknik. Sedan ingår även Olaf Diegel på Lunds Tekniska Högskola. TIllsammans med ett antal företag har vi byggt ett bra forum som rör sig i gränslandet kring affärsutveckling, maskinteknik och konventionel tillverkning. Även TTC, TIllverkningstekniskt Centrum i Karlskoga, är en partner som jag kommer att jobba med i olika projekt. Jag kommer även att jobba med servicebyrån 3D MetPrint AB för att skriva ut komponenter i metall för olika tester.

Vad hoppas du kunna uppnå med dina forskningsresultat?
– Framförallt vill jag att fler ska förstå fördelarna med additiv tillverkning i rent ekonomiska termer. Det handlar i grund och botten om var och hur du kan tjäna pengar. Sedan vill jag även se hur tillverkande företaget kan förbättra sin supply chain, och vad konsekvenserna av effektivisering och kortare ledtider innebär. Företag ska få större underlag till att fatta goda investeringsbeslut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Minskade produktionsstopp med additiv tillverkning

Sedan det holländska företaget The Chocolate Factory, som driver ett nätverk av förpackningsmaskiner, börjat skriva ut maskindelar i 3d-skrivare har företaget reducerat driftstoppen i produktion, och därmed förbättrat kontinuiteten. The Chocolate Factory har tidigare haft problem med återkommande driftstopp, då en av de kritiska komponenterna – en krokformad metalldel som används för att lyfta stänger […]

Publicerat av: 

Däcktillverkare investerar i 3d-teknik

Däcktillverkaren Continental meddelar att de än en gång investerar i industriell 3d-skrivarteknik, i form av EOS M 290-system. Företaget använder sedan tidigare system från EOS för serieproduktion av metallkomponenter. Den tyska 3d-tillverkaren har också hjälp till vid installation av systemen, utbildning av anställda, utveckling av applikationer och lansering av produktionskapacitet. För Continental har den additiva […]

Publicerat av: 

NorDan AB investerar i 3D-skrivare för produktion av fönster och dörrar

Fönster- och dörrföretaget NorDan AB satsar på additiv produktionsteknik och investerar i en 3d-skrivare för utskrift för produkter i fullstorlek: upp till 1,5 meter i bredd och 2,5 meter i höjd. Vid större format kan produkten skrivas ut i delar och sammanfogas. Företaget har ingått ett kontrakt med BLB Industries AB i Värnamo för leverans […]

Publicerat av: 

Teledyn RESON nysatsar inom additiv tillverkning

Danska företaget Teledyne RESON konstruerar och tillverkar avancerad sonarutrustning för att undersöka och kartlägga havsbotten med 3d-scanning. Kundkretsen är global och består främst av kunder inom det marina, forskningsinstitut, myndigheter och militär. 2010 investerade bolaget i en Stratasys uPrint Plus för användning inom produktutveckling och utskrifter av prototyper. Nu, efter 20 000 utskriftstimmar, ersätts 3d-skrivaren […]

Publicerat av: 

Nyinstiftat svenskt pris inom additiv tillverkning

Branschföreningen Svensk Additiv Tillverkning, SVEAT instiftar ett nytt branchpris: SVEAT Award/Swedish AM Award. Vinnarna utses på 3d-konferensen i Jönköping 17 maj 2018, och kommer tilldelas de personer, utbildningar, skolor eller lärosäten som gjort viktigast insatser för eller framsteg inom additiv tillverkning. För 2018 års utlysning gäller: – Bästa examensarbete från högskola/universitet samt – Bästa projekt […]

Publicerat av: 

Nytt sjöfartskonsortium vill skriva ut reservdelar ombord 

Maersk Line och Maersk Tankers, som ingår i Maersk Group – världens största containerrederi har som deltagare i ett konsortium utvecklat metoder som syftar till att utbilda fartygspersonal i 3d-skrivarteknik. Tanken med projektet, som finansieras av Danska Sjöfartsfonden, är att minska behovet av frakt och förvaring av reservdelar ombord, och istället skriva ut dessa vid […]

Publicerat av: