Dentallabbet som rustar för digital framtid

Brendan Cox, chef för Unique Dentals CAD/CAM-avdelning, är en av de som drivit på utvecklingen mot digitala verktyg.

Strax utanför Ystad centrum i södra Skåne ligger Unique Dental, ett av få svenska dentallabb som tagit ett rejält kliv in i den digitala världen. Det är ett fullfjädrat labb med kompetens och utrustning för produkter som fast och avtagbar protetik i material som zirkonia, glaskeramer, kobolt-krom, titan och plast. Här har man under flera års tid tagit in och börjat använda digitala verktyg. Det gör att man står väl rustade inför de stora förändringar som svensk tandvård idag genomgår.

En av företagets starkaste drivkrafter är Brendan Cox, chef för företagets CAD/CAM-avdelning – själva hjärtat i digitaliseringen. CAD/CAM-arbetet genomsyrar allt fler arbetsprocesser på företaget, men den viktigaste förändringen handlar inte om teknik, menar Brendan.

– Det första man tänker på för att hålla jämna steg med den digitala utvecklingen är att man måste investera i utrustning och teknik. Men det jag ser som vår största styrka när vi har gått från traditionella tillverkningsprocesser till digitala är att vi har fått med oss personalen under resans gång, säger Brendan Cox. De har verkligen förstått att de digitala processerna förenklar och effektiviserar vårt arbete.

– Tandteknik är ett speciellt område som involverar så mycket hantverk och hantverkskunnande, så att gå över till digitala processer är en särskilt stor utmaning. Vår viktigaste process har varit personalutveckling och vi har idag ett bra samspel mellan hantverket och de digitala processerna.

Men visst har Unique Dental också satsat på ny teknik. Det handlar främst om intraoral scanning, inmätning av analoga gipsmodeller och verktyg för att hantera dessa. På senare år har företaget också investerat i 3d-skrivarteknik, som de nu med stor framgång har integrerat i den dagliga verksamheten.

– Jag vill påstå att vår satsning på intraoral scanning är störst. Den främsta anledningen är att vi vill kunna möta ökade krav från tandläkarna. Och vi får faktiskt in allt fler digitala jobb.

Unique Dentals produktion utförs i allt högre rad med CAD/CAM-program. Det är en rad olika produkter som bearbetas och redigeras digitalt. Proteser och avtagbar protetik har man dock inte börjat arbeta med digitalt. Här kommer underlaget in analogt och dessa processer är därför fortfarande traditionella.

– Men kronor i glaskeramer har vi börjat arbeta med digitalt, även om det bara är en bit av hela tillverkningsprocessen, säger Brendan Cox. Får vi till exempel en digital beställning på E-Max så designar vi digitalt en krona som vi fräser fram i vax. Denna vaxform bäddas in och pressas med glaskeram, för att därefter slipas in. Sedan ska det glansbrännas, målas och karaktäriseras. Så det är ett slags hybridproduktion. Det finns dock planer på att investera i en slipningsmaskin, så att man kan jobba direkt, efter CAD-design, med att slipa ut en krona i E-Max-glaskeram.

Tandteknik är ett hantverk som kräver stor kunskap och precision. Flera processer är digitala, men mycket efterbearbetning kommer även i framtiden att göras manuellt.

– Det som främst påverkar vårt avancemang mot fler digitala jobb är tandläkarna. Om vi får in allt fler digitala avtryck måste vi vara förberedda på det med våra processer och verktyg, inklusive 3d-skrivare.

Det var ingalunda en rak väg från nyfikenhet till investering i 3d-skrivare. Det blev många turer, utvärderingar av olika modeller och rejäl kunskap om vilka material som kan användas.

– En av de största utmaningarna var att hitta en skrivare till rätt pris. När vi började titta på olika modeller var de flesta väldigt dyra sett till våra produktionsvolymer.

Idag har företaget två identiska 3d-skrivare från Formlabs. Dels för att ha redundans vid eventuell nedtid, dels för att kunna köra med två material parallellt. Formlabs-skrivarna bygger på en teknik som heter SLA, stereolitografi. Tekniken ger mycket högupplösta och fint detaljerade komponenter. Dessutom finns det ett växande materialutbud, bland annat ett par biokompatibla material som får användas temporärt i munnen.

Än så länge använder Brendan och hans medarbetare sina två 3d-skrivare i rätt blygsam utsträckning. Det beror till stor del på de rigorösa utvärderingar som man genomför för att säkra bästa kvalitet och användbarhet. Ett applikationsområde med tydlig nytta är modeller för att testa kronor, broar och lös protetik.

Modeller är ett av de områden där Unique Dentals två 3d-skrivare används med stor framgång.

– Våra 3d-utskrivna modeller fungerar bra, men de har delvis andra egenskaper än de vi gör i gips. Så det är lite av en utmaning att matcha dessa i funktionalitet sett till hur vi använder modellerna. Men de fyller en viktig roll och 3d-skrivartekniken utvecklas ständigt.

– Det som har hjälpt oss att komma fram till ett bra produktionsflöde med 3d-skrivarna är att ha stenkoll på alla inställningar. Vi har arbetat hårt med att hitta en bra matchning mellan upplösning och produktionshastighet, vi har rätt material och personalen har rätt kompetens.

Det finns potential för mer användning av 3d-skrivarteknik hos Unique Dental. Med tanke på den bredd i produktionen som finns hos företaget finns det i princip inga hinder för att tillverka produkter som bettskenor, proteser och förlagor.

– Nu testar vi till exempel att skriva ut i vaxmaterial för gjutning av stål till partiala protes , och vi står i startgroparna för att även testa biokompatibla material. Idag går det att skriva ut guider för implantatkirurgi, vilket vi tror blir en viktig produkt för tandläkarna i framtiden och något som ökar kvaliteten i denna typ av ingrepp.

Sedan flytten till de större lokalerna för par år sedan har Brendan Cox varit med och byggt en organisationsstruktur som skapar en optimalt arbetsflöde för både traditionella och digitala metoder samt den nya 3d-skrivarsatsningen.

– De digitala processernas framväxt bidrog till vårt förändringsarbete, det är ett område som växer mycket fort. Det handlar om alla digitala bilder, video och andra sätt att överföra information samt logistiken kring detta. Vi fick också chansen att tänka mer på framtida behov när vi genomförde våra förändringar. Allt är genomtänkt för den pågående digitaliseringen och tekniken får plats på ett annat sätt i huset nu.

– En stor del av jobben är fortfarande baserade på traditionella avtryck. Men det sker ett skifte där personalen får lära sig digitala verktyg och ta hand om digitala avtryck. Vi har också en bra åldersspridning, där många äldre medarbetare bidrar med stor erfarenhet, samtidigt som de har lärt sig att använda de digitala verktygen, avslutar Brendan Cox.

Hör Brendan Cox tala om Unique Dentals digitala satsningar och hur de arbetar med CAD/CAM, intraoral scanning och 3d-skrivare på konferensen 3dp Dental den 27 april på Kistamässan. Läs mer om konferensen här

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *