Lovande förstudie på tysk betongskrivare

En grupp forskare vid Dresdens tekniska universitet har genomfört en förstudie på fullskalig 3d-utskrift av betongkonstruktioner. Man har bland annat undersökt hur man kan optimera materialsammansättningen på den betong som ska användas.

Förstudien ingår inom ramen för konceptet ConPrint3D, som rönte stor uppmärksamhet på förra årets byggmässa Bauma. ConPrint3D är en nyutvecklad robotbaserad teknik för att 3d-skriva fullskaliga konstruktioner i betong.

Det forskarteamet har tittat närmare på är optimal materialsammansättning, typ av skrivhuvuden inklusive robotisering, samt hur ett ramverk för juridiska och affärsmässiga frågor bör se ut.

I studiet av material har man kommit fram till att det är mest lämpligt att använda ett betongmaterial som torkar snabbt, men som samtidigt beter sig väl i själva materialförsörjningen. Andra önskvärda egenskaper är hög tixotropi, som handlar om hur viskositeten förändras under rörelse. En hög tixotropi innebär att betongmaterialet snabbt kan återgå till sin ursprungliga viskositet när det lämnar skrivhuvudet och ner på byggplatta eller underliggande lager.

I nästa steg handlar det om att öka kornstorleken i betongen, utan att detta påverkar själva utskriftsprocessen eller materialförsörjningen.

 

Publicerat av: 

Dela artikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *