Digitaliseringen allt starkare inom svensk tandvård

Årets upplaga av dentalkonferensen 3dp Dental bjöd som vanligt på en bred inblick i hur 3d-skrivare och digitala tekniker används i svensk tandvård. Flera kundfall inom protetik, ortodonti och klinisk användning togs också upp under dagen.

Mest uppmärksammat var dock professor James Shens presentation av sin pågående forskning av additiv tillverkning och dentala kerammaterial. Shen och hans forskarlag undersöker vid Stockholms universitet möjligheten att 3d-skriva kerammaterial som zirconia. Utgångspunkten är att befintliga produktioner med metallfrästa eller metallutskrivna implantat med porslinsbränning inte håller tillräcklig kvalitet, varken i fråga om estetik eller hållbarhet. Även om Shen inte kunde avslöja några detaljer om produktionsmetoden, sannolikt på grund av patentansökan, så framgick det att det handlar om en keram-slurry som används för att bygga komponenter lager-för-lager samt efterföljande avbränning i sintringsugn.

Dagen startade med en genomgång av lösningar för digital avtryckstagning. Först ut var Björn Lundmark från Planmecas dotterbolag Plandent. Han visade bland annat Planmeca Emerald och CBCT-lösningen Planmeca Viso. På tur var Mia Landolf från Straumann. De säljer Dental Wings lösning Straumann CARES IOS, och från hösten även 3Shape Trios. Sist ut var Nicklas Lindblad på Kulzer (tidigare Heraeus Kulzer), en dentalleverantör som satsar stort på digitala verktyg och 3d-skrivare. Bland annat släppte man en egenutvecklad 3d-skrivare på dentalmässan IDS 2017 i Köln i slutet av mars.

Anna Hajati och Lisa Haider på OrtodontiAkademin har under ett par år byggt ett helt digitalt arbetsflöde för ortodontiska applikationer. Digitala avtryck, CAD/CAM och egen 3d-skrivare är vardag på det Stockholmsbaserade företaget. De stora fördelarna för företaget är ökad patientkomfort, precision i modeller och andra applikationer samt flexibilitet i behandlingen. Hos OrtodontiAkademin 3d-skriver man i dagsläget främst modeller och applikationer för tandreglering och man ser ett ökat behov.

Brendan Cox, CAD/CAM-ansvarig på dentallabbet Unique Dental i Ystad ser hur antalet inkommande digitala jobb ökat på senaste år. Även om de fortfarande bara utgör 15 procent av de totala jobben, så är det viktigt att hålla sig i framkant med den senaste tekniken, menar han. Brendan förklarade ingående och detaljerat hur Unique Dental arbetar med modern teknik, med fokus på CAD/CAM, som han ansvarar för. Några av de utmaningar som företaget nu tampas med är hur man ska kunna ta emot alla typer av filformat som dentalleverantörerna har. I takt med att det blir mer digitala verktyg även på klinikerna, så arbetar man också med att undersöka hur man kan bli bättre på den digitala kommunikationen med tandläkarna. En sådan konkret idé är programvarustöd för att snabbt kunna skissa upp digitala ”mock-ups” på en komponent och skicka denna till ansvarig tandläkare. Denna bör dessutom gå att snabb skriva ut i en 3d-skrivare.

Johan Skugge är affärsutvecklare för området e-hälsa på Praktikertjänst. Han förklarade hur digitaliseringen påverkar våra beteenden och ger upphov till nya. Johans arbete består i att se hur Praktikertjänsts medlemmar kan dra nytta av digitala verktyg för att bli effektivare och erbjuda ännu bättre vård åt patienterna. Sverige har goda möjligheter att bli ett föregångsland i digitaliseringen av sjukvård och tandvård. Vi har god datatillgång från offentliga system, vi är vana vid transparens och vi är på många sätt ett högteknologiskt samhälle. Nu ser vi också allt fler digitala verktyg för distansvård, som Doctrin, Min Doktor och Enera. Vilken väg kommer tandvården att ta?

Rik Jacobs, vd på den nederländska tillverkaren av dentalmaterial, NextDent, berättade om utvecklingen inom biokompatibla material. För ett par månader sedan köptes företaget upp av den stora amerikanska 3d-skrivartillverkaren 3D Systems. Rent konkret innebär det en starkare koppling mellan material- och maskinutveckling på dentalsidan och förhoppningsvis mer resurser till att utveckla nya material för dental-3d-skrivarna.

Reza Kazemi är vd för nystartade servicebyrån 3D Tech Sweden, med fokus på 3d-utskrivna dentalapplikationer i metall. Företaget är en leverantör åt andra dentallabb och tandläkare. Genom flera nya patent har 3D Tech Sweden effektiviserat produktionen av bland annat lös protetik och käkimplantat, vilket ska ge högre kvalitet och säkrare produkter. Hemligheten ligger i att kombinera befintliga komponenter och 3d-skriva direkt på dessa.

Björn Gjelvold, specialisttandläkare inom Oral Protetik på Folktandvården i Malmö, har använt 3d-skrivare ett bra tag nu. På kliniken har han även tillgång till fräs och intraoral scanning. Det gör att kliniken nu är så gott som självförsörjande när det gäller produkter som kirurgiguider, provisorier och modeller.

– Att på samma dag som avtrycket tas ha möjligheten att tillverka en viktig modell är en klar fördel och kortar ledtiderna för oss. Flexibilitet är också viktigt, vi kan göra sista minuten-ändringar och fort köra ut en ny utskrift om vi upptäcker något som måste förbättras innan det kan användas i en patientbehandling, säger Björn Gjelvold.

3dp.se vill rikta ett tack till alla besökare, talare, samt utställarna 3DVerkstan, Canon, Denthouse, Kulzer och r.a.p.s. 3dp Dental återkommer i april nästa år.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *