Arcam får in en miljard på nyemission

FOTO: Creative Commons

Styrelsen i Arcam har beslutat om en nyemission som ska tillföra kassan runt en miljard kronor. Pengarna ska bland annat användas för att öka produktionskapaciteten för metallpulver, mer FoU inom EBM och AP&,C samt förstärka produktionskapacitet av EBM-maskiner.

Styrelsen bedömer att investeringarna ökar Arcams möjligheter och potential att fortsätta växa, samtidigt som riskerna ökar om de högre kostnaderna inte kan kompenseras med högre försäljning på kort sikt.

General Electric, GE, har genom sitt helägda dotterbolag GE Sweden Holdings AB och andra aktieägare, åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar, vilket motsvarar 88,11 procent av den totala emissionen.

Teckningskursen i nyemissionen är 240 kronor per stamaktie. Teckning kan ske under perioden från och med den 25 oktober 2017 till och med den 9 november 2017.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *