Electrolux vill skriva ut reservdelar

Svenska vitvarutillverkaren Electrolux affärsområde i Asien-Stilla havet har inlett ett samarbete med uppstartsföretaget Spare Parts 3D för att undersöka möjligheten att skriva ut reservdelar. Arbetet ska utmynna i en genomförbarhetsstudie med fokus på ondemand-utskrift och distribuerad produktion av reservdelar.

För att stödja eftermarknad lagerhåller de flesta stora tillverkare allsköns reservdelar under lång tid efter det att tillverkning av en viss modell upphört, vilket i många fall innebär stora kostnader år efter år. Dessutom ökar produktionskostnaden för sådana reservdelar som inte kan tillverkas i samma volymer som själva huvudupplagan. Lägg därtill transportkostnader, försäkringskostnader och lönekostnader.

Nu ser vi allt fler tecken på att stora tillverkare riktar blickarna mot 3d-skrivarteknik för att lösa utmaningar med reservdelslogistiken, bland annat i en utmärkt rapport från PriceWaterHouseCooper, PWC, från januari i år.

Målsättningen på sikt för Electrolux är att kunna dra ner på lagerhållning och samtidigt effektivisera eftermarknaden. Genom att tillverka reservdelar ondemand, alltså i takt med beställning, och samtidigt tillverka reservdelarna närmare slutkunden genom ett globalt nätverk av servicebyråer, hoppas man kunna reducera kostnaderna kraftigt.

I det samarbete som nu inletts med Singapore-baserade Spare Parts 3D ska företagen bland annat se närmare på vilka reservdelar som lämpar sig för 3d-utskrift, hur tillverkningen kan industrialiseras med fokus på produktionsparametrar och materialval, samt hur reservdelarna kan digitaliseras och hanteras digitalt.

Enligt ovan nämnda PWC-rapport om reservdelar, så räknar man med att över 85 procent av världens reservdelstillverkare kommer att använda 3d-skrivarteknik inom fem år.

 

Publicerat av: 

Dela artikeln

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *