Lokala och gröna material när AddNorth sätter fart

AddNorth-grundarna Oscar Bengtsson, Carl-Fredrik Hårsmar, Nils Åsheim och Eric Bengtsson.

Materialutvecklaren AddNorth är det senaste tillskottet i den svenska 3d-skrivarvärlden. Det unga företaget tillverkar filament i Sverige och samarbetar med andra organisationer för att utveckla ”gröna” filament i bioplast.

Den höga konkurrensen från både Europa, USA och låglöneländer i Asien ställer krav på en effektiv materialtillverkning för företaget. En av käpphästarna i detta arbete är därför att automatisera så många delar som möjligt i produktionen.

– Produktionsprocessen som sådan har i sig självt en relativt hög automatiseringsgrad, säger vdn och medgrundaren Nils Åsheim. Vi har dock designat ett automatiserat, closed-loop-baserat materialförsörjningsflöde från råvarubehållare via torkningsutrustning till linan.

– Dessutom håller vi på att utveckla ett robotiserat spolbytessystem, vilket idag är det enda manuella inslaget, undantaget förpackningsdelen Det är dock en utmaning som kommer ta sin tid att utveckla. Dessutom har vi direkt feedback mellan komponenterna i linan för att vid behov självjustera sig så att diametern alltid är jämn och exakt.

Alla dessa åtgärder borgar för produkter som prismässigt håller jämna steg med utländska konkurrenter, men med den fördelen att logistiken blir smidigare och ledtiderna kortare.

– Vi har vår spolleverantör en halvtimme söderut och vår materialleverantör en halvtimme österut, samt i dagsläget de flesta av våra kunder i Norden, säger Nils Åsheim. Vi ligger också nära svenska logistikhubbar som Borås och Jönköping, vilket gör våra utleveranser snabba. Därför är vår lokalisering, trots att vi ligger ute i skogen, ideala för det vi håller på med. Det gör att vi kan vara väldigt flexibla mot våra kunder gällande material, färger, storlek på spole et cetera jämfört med våra konkurrenter.

AddNorth har en maximal produktionskapacitet på några hundra kilo per dag, men med färgbyten, materialbyten och diameterbyten så når de inte maxkapacitet. Det blir en kompromiss mellan flexibilitet och kilo per timme. Dessutom är flexibiliteten viktig med över hundra materialvarianter.

– Vi håller på att köpa in nya linor för att utöka kapaciteten och flexibiliteten, då målet är att fortsätta expandera vårt sortiment så fort som möjligt, säger Nils Åsheim. Alla våra filament tillverkas av oss i Ölsremma, söder om Ulricehamn. Våra material köps i vår webbshop. Vi upplever att våra kunder uppskattar att köpa sitt filament direkt av tillverkaren i Sverige.

Gröna material
Hållbarhet och cirkulär ekonomi är begrepp som ingen i tillverkande företag gått miste om. Men hur är det i 3d-skrivarvärlden? En titt på nätverket 3DHubs statistik för tredje kvartalet i år visar att användningen av PLA (baserat på t ex majsstärkelse) ligger på 37,1 procent. Siffrorna gäller förvisso endast de 7216 3d-skrivare som är uppkopplade till 3DHubs, men ger en tydlig indikation om vart vi är på väg när det gäller filament.

AddNorth såg tidigt en tydlig brist inom dessa ”gröna” filament. Därför ansökte man om projektmedel hos Vinnova för en förstudie. Syftet med denna var att ta fram en cirkulär affärsmodell för filament. I förstudien ingick även att se över möjligheterna att ta fram en plast helt gjord på restprodukter från den svenska skogsindustrin, baserad på cellulosa. Förstudien resulterade i ett produktutvecklingsprojekt tillsammans med Chalmers Industriteknik, Processum, SEKAB, Domsjö Fabriker och Perstorp.

En första lab-batch av PLA från cellulosa är nu under produktion hos RISE-ägda Processum i Örnsköldsvik. Här bedrivs i synnerhet avancerad FoU inom bioraffinaderi. Därefter ska processen utvärderas och skalas upp ytterligare.

– De indikativa prover vi fått hittils pekar på snarlika egenskaper som hos PLA framställt av majsstärkelse eller sockerrör, säger Nils Åsheim. Sedan ska det utvärderas om vi ytterligare kan förbättra egenskaperna via additiv såsom nanofibrillin med mera från cellulosan.

De främsta branscherna för ”gröna” filament är stora tillverkande industrier, skolor och arkitektfirmor.

– Men det finns även många privatpersoner som ser det som väldigt intressant, säger Nils Åsheim. Miljömedvetenheten i samhället ökar hela tiden och det känns väldigt kul för oss som lokal producent.

Företaget vill kunna lansera nästa år, men det är nog mer realistiskt att den kan nå marknaden under 2019.

Friskt vågat med återvunnet
Återvunnet filament ökar hållbarheten än mer, eftersom det inte finns något sätt att återvinna PLA på konventionell väg idag som till exempel PET-flaskor, utan det kan bara slängas i grovsopor. Här är AddNorth på god väg att göra en inbrytning med sitt re:add-koncept.

– Re:add fungerar som så att våra kunder skickar tillbaka spillmaterial, stödstrukturer, kasserade utskrifter, med mera till oss. Därefter så återtillverkar vi det i en separat produktlinje som vi kallar re:add. De kunder som ansluter sig till re:add får rabatt på materialen. Vi kollar på att utöka konceptet till att även innefatta övriga tillverkares material, samt längre fram öppna för att även ta in andra plastströmmar än filament.

– Vi håller i nuläget på att utveckla och lansera en första re:add-produkt av det spillmaterial vi ansamlat, säger Nils Åsheim. Inblandningsgraden av återvunnet kontra jungfrulig plast kommer vara den samma som en genomsnittsspole genererar i spillmaterial, 10-30%. Då kommer inte kvaliteten på filamentet att nämnvärt påverkas negativt. Den återtillverkas genom att malas ned och tillsättas i produktionsprocessen. Målet är att hålla samma pris på detta som helt jungfruligt filament, då de ökade logistikkostnaderna ungefärligen beräknas vägas upp av råvaruvärdet av det insamlade materialet.

Övriga produkter
Produktportföljen i övrigt består av tre segment, där samtliga håller en lägre diametervarians än branschen i övrigt på under 0,025 millimeter.

Add:basic är bulkfilament som är bra för nybörjare och enkelt att använda om du inte behöver några specifika egenskaper. Du kanske vill skriva ut en figur eller göra en testutskrift, då passar den perfekt. Går även att få till en halvmatt yta vid rätt temperatur.

Add:layer är mellansegmentet och här kan du kan ställa högre krav på ytfinish och hållfasthetsegenskaper. Här går det att få till en helt matt yta. Det finns även fler färger att välja på och går att använda till fler typer av utskrifter.

När det kommer till add:pro handlar det om prestandamaterial för erfarna användare. Här kan höga krav ställas på exempelvis temperaturtålighet och slagtålighet.

Dessa tre material tillverkas i diameterstandarderna på marknaden, 1.75 samt 2.85 millimeter. Spolarna ligger på 750 eller 2300 gram. Det finns även möjlighet för storförbrukare att beställa 5- och 10-kilos-spolar på begäran.

Förutom de tra ovan nämnda materialen, cellulosa-plast och cirkulärt flöde av spillmaterial i re:add-konceptet, lägger AddNorth stora resurser på materialutveckling för att ta fram ännu starkare material för kunder med höga krav på hållfasthet och andra liknande applikationsegenskaper. En ny linje kallad X-PLA har precis släppts, där alla de negativa egenskaperna hos PLA har reducerats, samt att ytan är matt.

– Sedan ligger en geografisk expansion till de nordiska grannländerna samt nyinvesteringar i mer produktionskapacitet som nästa steg på företagets utveckling, avslutar Nils Åsheim.

 


FAKTA: ADDNORTH
Teamet består av fyra delägare som alla har olika bakgrunder och erfarenheter. Nils Åsheim och Eric Bengtsson studerade till civilingenjörer i industriell ekonomi på Chalmers och blev där goda vänner. Ett par år efter examen, när Nils jobbat som global management trainee på Arla Foods och Eric som Key Account Manager på familjens plastföretag, bestämde de sig tillsammans med Nils barndomsvän Carl-Fredrik Hårsmar, som jobbat som management-konsult i Oslo i tre år, för att starta ett företag inom 3d-skrivarteknik. Då Eric hade erfarenhet inom plastbranschen genom familjeföretaget och en bror, Oscar Bengtsson, som jobbat som produktionstekniker en längre tid, beslöts att plocka in honom som fjärde delägare och satsa på filamenttillverkning, då det inte fanns någon synlig svensk aktör på marknaden. Idag är Nils vd och ansvarig för försäljning och projektledning, Carl-Fredrik är finans- och IT-ansvarig, Eric är inköps- och marknadsföringsansvarig och Oscar är produktionsansvarig. Mer information finns på www.addnorth.com

 

 

Publicerat av: 

Dela artikeln

Email this to someoneShare on LinkedInShare on Facebook

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Minskade produktionsstopp med additiv tillverkning

Sedan det holländska företaget The Chocolate Factory, som driver ett nätverk av förpackningsmaskiner, börjat skriva ut maskindelar i 3d-skrivare har företaget reducerat driftstoppen i produktion, och därmed förbättrat kontinuiteten. The Chocolate Factory har tidigare haft problem med återkommande driftstopp, då en av de kritiska komponenterna – en krokformad metalldel som används för att lyfta stänger […]

Publicerat av: 

Däcktillverkare investerar i 3d-teknik

Däcktillverkaren Continental meddelar att de än en gång investerar i industriell 3d-skrivarteknik, i form av EOS M 290-system. Företaget använder sedan tidigare system från EOS för serieproduktion av metallkomponenter. Den tyska 3d-tillverkaren har också hjälp till vid installation av systemen, utbildning av anställda, utveckling av applikationer och lansering av produktionskapacitet. För Continental har den additiva […]

Publicerat av: 

NorDan AB investerar i 3D-skrivare för produktion av fönster och dörrar

Fönster- och dörrföretaget NorDan AB satsar på additiv produktionsteknik och investerar i en 3d-skrivare för utskrift för produkter i fullstorlek: upp till 1,5 meter i bredd och 2,5 meter i höjd. Vid större format kan produkten skrivas ut i delar och sammanfogas. Företaget har ingått ett kontrakt med BLB Industries AB i Värnamo för leverans […]

Publicerat av: 

Teledyn RESON nysatsar inom additiv tillverkning

Danska företaget Teledyne RESON konstruerar och tillverkar avancerad sonarutrustning för att undersöka och kartlägga havsbotten med 3d-scanning. Kundkretsen är global och består främst av kunder inom det marina, forskningsinstitut, myndigheter och militär. 2010 investerade bolaget i en Stratasys uPrint Plus för användning inom produktutveckling och utskrifter av prototyper. Nu, efter 20 000 utskriftstimmar, ersätts 3d-skrivaren […]

Publicerat av: 

Nytt sjöfartskonsortium vill skriva ut reservdelar ombord 

Maersk Line och Maersk Tankers, som ingår i Maersk Group – världens största containerrederi har som deltagare i ett konsortium utvecklat metoder som syftar till att utbilda fartygspersonal i 3d-skrivarteknik. Tanken med projektet, som finansieras av Danska Sjöfartsfonden, är att minska behovet av frakt och förvaring av reservdelar ombord, och istället skriva ut dessa vid […]

Publicerat av: