Amexci hjälper bolag att hitta nya applikationsområden för
additiv tillverkning

Edvin_Resebo_Amexci

Edvin Resebo, vd Amexci AB

I början av förra året tog Marcus Wallenberg initiativ till det nystartade bolaget Amexci AB. Målsättningen är att främja tillämpning av 3d-utskrift i metall. Bolaget ägs av Atlas Copco, höganäs, ABB, Saab och Husqvarna Group. Vi kontaktade Edvin Resebo, vd på Amexci AB, för ta honom och bolaget på pulsen.

Berätta om din bakgrund.
– Jag jobbade nio år på Siemens, i olika roller. Innan jag gick över till forskning- och utvecklingsdelen jobbade jag på kund- och servicesidan. Bland annat var jag konstruktionschef och senast global utvecklingschef inom material- och produktionsteknik. Därifrån gick jag till Alfred Nobel Science Park i Karlskoga och drev det EU-finansierade projektet 3DTC. Det gick ut på att skapa ett nationellt kluster för additiv tillverkning. Det var genom det projektet jag kom i kontakt med Investor, i december 2016.

Berätta hur det gick till när Amexci startade.
– För ett år sedan kallade Marcus Wallenberg samman bolagscheferna inom Investorsfären. Syftet var att skapa överblick kring läget inom svensk additiv tillverkning. Han ville också undersöka hur implementeringen av industriell additiv tillverkning – samt utkomsten därav – kunde accelereras. Resultatet blev ett gemensamt ägt bolag med fokus på additiv tillverkning inom primärt metall. Fokus ligger på att hjälpa bolagen att hitta nya applikationer.

Vad kan du berätta om din roll?
Jag var med på eventet, i egenskap av huvudprojektledare på Alfred Nobel Science Park, och höll ett föredrag. Därefter fick jag i uppdrag att undersöka bolagens intresse i frågan. Ta reda på vilka tankar, idéer och vilka utmaningar de står inför.

Hur ser tidsramen ut för produktionen ut?
– Vi kommer varken syssla med serietillverkning eller produktion. Fokus ligger istället på att hjälpa bolagen att hitta nya applikationsområden och titta på fördelarna med additiv tillverkning. Sedan kommer vi hjälpa bolagen att utveckla sina respektive verksamheter. Vissa bolag har känsliga produkter som de helst tillverkar själva. Andra kanske främst söker en bra legoleverantör.

Vad skiljer er från liknande projekt?
– Vi är unika så till vida att vi är helt privatägda. En annan grej är att vi jobbar nära utvecklingsavdelningen på respektive bolag. Det gör att vi kan jobba både fritt och riktat med flera tekniska utmaningar.

Vilka tekniker jobbar ni med?
– Våra tre huvudspår är: Powder Bed Fusion, Directed Energy Desposition och Binder Jetting. Powder Bed Fusion finns det många lovande, högupplösta och fasta komponenter applikationer för. Directed Energy Desposition används mer för reparation, genom kombination av material. Binder Jetting har utvecklats av bland annat Höganäs, och är i ropet just nu tack vare expansionen av desktop metal.

Finns det tekniker som ni valt att inte jobba med?
– Fokus ligger på dessa tre huvudfokusområden. Skulle något av bolagen behöva titta specifikt på andra tillverkningstekniker har vi tillgång till dessa via vårt nätverk. Vi ser inte att vi begränsar oss på det viset, men eftersom additiv tillverkning är ett så brett område gäller det att fokusera på några huvudspår. Valen baseras bolagens specifika behov.

Hämtar ni kompetenserna utifrån eller in-house?
– Tittar man på vår rekryteringsrunda hade vi inga bekymmer att knyta till oss erfarna personer med intresse för additiv tillverkning, såväl från Sverige som utifrån. Mycket beroende på att det finns goda möjligheter att jobba med den här tekniken inom många olika applikationer, både på djupet och på bredden.

Projektets tre främsta utmaningar?
– Den största utmaningen blir att få fram konkurrenskraftiga lösningar som står sig gentemot våra konkurrenter på en global marknad. Den andra blir att bygga upp och samla kritisk massa hos våra ägare. Tanken är ju att kunskapen ska växa inom respektive ägarbolag, så att de får snurr på sina additiva tillverkningsstrategier och satsningar. Utmaningen för oss blir att hitta en fungerande roll och hjälpa bolagen att själva bygga upp en kritisk massa. Tredje utmaningen blir att sätta Sverige på den internationella kartan för additiv tillverkning. I dag har vi goda industriella exempel som Siemens Industrial Turbomachinery, Höganäs Digital Metal och Sandvik. Men det är viktigt att det inom komponentägande industrier också finns en motor där man använder fördelarna för att hela tiden utveckla ännu bättre produkter.

Är det något du vill tillägga?
– Sverige är ett så litet land att bolagen inte klarar sig utan att samarbeta. Jag vill därför förtydliga att Amexci AB är öppna för samarbete med både offentliga och privata aktörer, även utanför ägarsfären. Vid frågor eller intresse för additiv tillverkning, försöker vi alltid hjälpa till och informera kring tillverkningsteknikerna. Vi vill vara extroverta, även om fokus ligger på våra egna bolag.

Publicerat av: 

Dela artikeln

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Print for Fabrication 2018 hålls i Dresden

Den 24–28 september anordnas den 34:e upplagan av konferensen Print for Fabrication, i tyska Dresden. En sammankomst för aktörer inom 3d- och 4d-utskrift, textilutskrift och traditionellt färgtryck. Konferensen anordnas av the Society for Imaging Science and Technology, för andra gången i ordningen utanför USA. – I år är vi på väg till Tyskland och hoppas […]

Publicerat av: 

3d eller fräs i munnen?

3d-skrivare kostar runt femtiotusen medan en fräs kostar det fyrdubbla. Varför fortsätter då tandläkarna att köpa fräsar i större uträckning än de köper 3d-skrivare? Vi frågade Claus Larsen, nordisk försäljningschef på Roland DG, där man säljer båda teknikerna. Den enskilt största orsaken är att fräsen har ett mycket bredare användningsområde än en 3d-skrivare. En fräs […]

Publicerat av: 

Utökade testmöjligheter när EOS utökar produktionskapaciteten

EOS utökar sin produktionskapacitet och flyttar sina tillverkningsanläggningar till Maisach, närmare huvudkontoret i Krailling. I den nya fabriken kommer kunderna ges möjlighet att delta i tester av nya system. Utöver EOS vanliga maskinkvalificering kan kunderna begära specifika testjobb av delar för senare produktion. EOS tar fram 3d-skrivarlösningar med inriktning mot bilindustri samt flyg- och medicinteknik. Med den […]

Publicerat av: 

Digital Metal utökar verksamheten och startar serieproduktion

Digital Metal i Höganäs meddelar att de utökar sin produktionsanläggning med femtio procent, för att stödja serieproduktionen av 3d-skrivare DM P2500. Som ett resultat av den ökade efterfrågan har bolaget, som grundades 2012, anställt fler ingenjörer, tekniker och säljare, samt investerat i nya material för forskning och utveckling. – Det stora intresset gör att vi nu […]

Publicerat av: