Tags: 2018


Wohlers Report 2018

Årets Wohlers Report visar dramatisk ökning

Wohlers Report visar en dramatisk ökning inom additiv tillverkning av metall. – Globala tillverkare blir alltmer medvetna om fördelarna med att producera metalldelar genom additiv tillverkning, skriver Wohlers.