Tags: rise


Svensk satsning på biokompositer för att uppnå hållbarhetsmålen

Forskningsinstitutet RISE leder nya innovationsprojektet Biokompositer. I projektet ingår även användning av additiv teknik för…

Vill att äldre ska få 3d-utskriven mat

Forskningsorganisationen RISE har flera forskningsprojekt igång som handlar om hur man kan skriva ut livsmedel i 3d. Det främsta målet är att…

Tre forskningsaktörer blir en

De statliga industriforskningsinstituten Swedish ICT, SP och Innventia har gått samman för att skapa en samlad institutssektor och bli en starkare…