Tags: swerea ivf


Forskar på tillverkning av stora komponenter

DiLAM, Digitalized Large Scale Additive Manufacturing, heter ett nytt forskningsprojekt inom additiv tillverkning. Projektet, med en budget på…

Svensk forskning för fiberarmerade 3d-utskrifter

FiAM3D är ett nytt Vinnova-finansierat projekt som ska undersöka fiberarmerade 3d-utskrifter av pulveriserad polymer för lättviktskonstruktioner. Projektet drivs i ett…

Swerea IVF forskar med norska SINTEF Raufoss

SINTEF Raufoss Manufacturing och Swerea IVF har tecknat ett samarbetsavtal med avsikt att tillsammans generera och genomföra FoU-projekt och -tjänster, såväl nationellt som nordiskt och inom EU. Utpekade arbetsområden är: • Additiv tillverkning • Mixade material (stål, aluminium, komposit) • Flexibel automatisering Genom samarbetet vill man skapa en stark verksamhet som gynnar den industriella utvecklingen […]