Tags: vinnova


Heldag om industrins digitalisering

Digitalisera nu! är en konferens om industrins digitalisering den 8 juni på Clarion Hotel Stockholm. Konferensen handlar om att driva förnyelse, hållbarhet och…

Chalmers får centrum för additiv tillverkning

Chalmers i Göteborg har tillsammans med fyra partners beviljats 36 miljoner kronor från Vinnova för ett nytt kompetenscentrum för…

Svensk forskning för fiberarmerade 3d-utskrifter

FiAM3D är ett nytt Vinnova-finansierat projekt som ska undersöka fiberarmerade 3d-utskrifter av pulveriserad polymer för lättviktskonstruktioner. Projektet drivs i ett…

Miljonregn från Vinnova till 3d-skrivarforskning

Vinnova har beslutat att finansiera ett antal innovationsprojekt inom ramen för digitalisering av svensk industri. Bland projekteten finns bland annat 3d-utskrivna…

Svenskt projekt utvecklar träbaserade 3d-konstruktioner

Det transdisciplinära projektet Would wood ska etablera ett konsortium för att utveckla integrerade material och produktionskoncept för storskalig additiv tillverkning av…

Swerea fortsätter att 3d-printa verktyg i Adding II

Genom projektet Adding II fortsätter Swerea SWECAST utvecklingen av 3d-printade verktyg för pressgjutning.

Workshop samlar landets forskare inom 3d-print

Den 14-15 januari genomfördes den första svenska workshopen för 3d-print för alla som är verksamma vid universitet och högskolor. Det var forskningscentret Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet som tog initiativet för att hitta nya samarbeten kring additiv tillverkning. 3d-print, eller additiv tillverkning, är en teknik som har väckt stor uppmärksamhet de senaste åren på […]

Miljoner till 3d-printforskning på Örebro universitet

Örebro universitet har tillsammans med koordinatorn SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och andra samarbetspartners fått 5,4 miljoner kronor från Vinnova. Finansieringen ska användas för att undersöka hur 3d-print kan bidra till en snabbare, mer flexibel och anpassad produktion. Det kan i sin tur kan öka Sveriges konkurrenskraft på den internationella marknaden. – Det behövs för att […]

Svenska Bryne säkrar finansiering för att utveckla ny metallteknik

Produktutvecklaren Bryne AB, där Tomas Liljenfors är vd och ägare, har fått 500 000 kronor från VINNOVAs program Forska & Väx för att genomföra en förstudie av en ny teknik för metallbaserad 3d-printproduktion. – Den här tillverkningsmetoden är baserad på ny teknik och kan komma att förändra hur vi i framtiden tillverkar produkter i metall, […]

Finansiering ger möjligheter för svensk gjutindustri

Vinnova har valt att delfinansiera ett samarbetsprojekt inom svensk metallindustri där 3d-printade formverktyg i materialet Vibenite 60 ska ge ökad produktivitet på hemmaplan. Med i projektet är Uppsalabaserade VBN Components, som står bakom materialet Vibenite 60. Projektet går ut på att analysera, simulera och prova att 3d-printa (additivt tillverka, friforma) gjutverktyg för aluminiumkomponenter. Tekniken som […]