Tags: xaar


littleblue

Xaar bygger skrivare med öppen plattform

Xaar tar hjälp av danska ingenjörer…

Höghastighetssintring får ny luft med anställning

Den brittiska skrivhuvudtillverkaren Xaar har anställt upphovsmannen bakom en ny höghastighetsteknik för 3d-utskrifter. Det är ett led i företagets fortsatta satsning på…