Inför 3dp-dagen: "Vill lära känna frontlinjen"

Text:Paul Frigyes
PUBLICERAD: 9 november 2012

3DP I SVERIGE: Vi talade med Johan Fogelström, projektledare för 3dp-dagen, vad vi bör förvänta oss att få ut av dagen om 3D-printning i Kista den 5 december.

Det här är första gången 3dp-dagen hålls. Vad var syftet när ni lanserade iden om evenemanget?
– Vi har mött 3D-print-tekniken på allt fler ställen under flera år, och ämnet har blivit alltmer omtalat. Vi ville ta upp de tekniska frågorna i ett tidigt skede. Många undrar om det här är framtiden och om det verkligen handlar om en tredje industriell revolution eller bara är en mindre teknikströmning.

Vilken fråga är mest aktuell just nu?
– Tekniken har använts för  prototypframställning under längre tid men just nu är ju frågan om i vilka tillämpningar friformsframställning är ekonomiskt vettiga för serieproduktion och slutprodukter. Det har varit en dröm under lång tid, som nu kanske kan bli verklighet.

Vad är AGI och och varför kände ni er kallade att göra detta?
– Vi är ju ett teknikförlag med lång erfarenhet av att bevaka olika tekniska områden, även om det oftast kretsat kring grafisk produktion. Vi såg det som en naturlig vidareutveckling av vårt bevakningsområde.

Vad förväntar du dig den här dagen ska resultera i?
– Där får jag väl bli lite personlig och säga: vad förväntar jag mig? Jag vill veta vad som faktiskt är möjligt att göra med tekniken idag, var frontlinjen går, och vilka affärsmodeller som man kan ha i serieproduktion. Jag vill även försöka få någon slags framtidsspaning: Hur kan den här tekniken påverka vårt sätt att tillverka varor, tjänster och andra saker på sikt? I det där ligger ju också frågan om hur viktiga konsumentskrivarna blir. Jag vill ha både inspirerande aha-upplevelser och konkret förståelse för hur man själv kan tillämpa additiv teknik i sin verksamhet.

Till vilka vänder sig 3dp-dagen?
– Till den som idag arbetar i branscher som vill veta hur, om och vad tekniken kan tillföra till deras näring.

Idag är ju 3D-printning redan en kommersiell verklighet i flera artskilda näringar, vad krävs för att man ska uppfatta det som en riktig bransch i Sverige?
– Mycket är oklart om det verkligen blir en gemensam bransch. Det kanske blir flera huvudstråk inom några olika näringar efter hand. Men det kan nog uppstå en gemenskap runt projekt som att etablera olika standarder för tillverkning. Det kan spela en viktig roll. Sen krävs väl också en känsla av gemensam identitet för att man ska tala om en riktig bransch…

Hur många deltagare kommer under dagen?
– Vi räknar med 70-80 personer.

Var kommer de ifrån?
– Spridningen är stor, men över hälften kommer från större svenska börskoncerner. Sen finns ett gäng från den akademiska världen. Den sista fjärdedelen är heterogen, med besökare som jobbar med ergonomi, mode och kreatörer.

Vad blir nästa steg för den här idén om oberoende kunskapsdelning om 3d-print?
– Vi kommer kanske att gå mer på djupet inom vissa delmarknader och områden som materialutveckling. En fråga som är intressant är inscanning av produkter för att kunna bearbeta och printa dem. I februari kommer vi själva att ha en liten seminariedriven, ska vi säga, kuvös, om 3d-print under Printmässan i Kista.

Inom vilket område och tillämpning tror du 3d-print får störst ekonomisk betydelse i samhället?
– Medicinska tillämpningar. Det tror jag i alla fall, för där är nyttan stor och uppenbar. Sen är miljöområdet en annan viktig fråga. Med 3d-print finns utsikter till att bli av med onödiga transporter och överproduktion.

 

Läs vidare

Printar korallrev och parkourbana till SM

Concrete Print byggde för ett par år sedan det första 3D-printade huset i Sverige. Sedan dess har Tumba-företaget fått flera andra uppdrag att printa med betong, som nu senast fundament för att rädda Sveriges sista korallrev och en parkourbana till SM-veckan i Västerås. 
Concrete Print 1

Protech gör nysatsning inom CAD/CAM

Protech Nordic förstärker sin kompetens inom CAD/CAM och rekryterar två nya medarbetare. Förhoppningen är att fördubbla omsättningen inom området de kommande två åren.
Protech-kundcenter-1024x683

Gör unika 3D-printade bucklor

När årets första STCC-tävling avgjordes nyligen fick de tre översta på pallen ta emot pokaler som 3D-printats med guld-, silver- och bronsfärgat filament.
STCC

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet i nytt samarbete

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet har ingått ett trepartssamarbete med syftet att accelerera industrialiseringen av additiv tillverkning och E-PBF-teknologin.
Freemelt samarbete

Senaste nytt

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Prusa släpper industriell 3D-skrivare

Enligt Prusa Researchs grundare Josef Prusa startade han bolaget med ambitionen att demokratisera 3D-printing och göra det tillgängligt för fler. Något man får säga att han lyckats med. Nu vill han göra samma resa med industriell 3D-print.
Prusa HT90 1

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

Printar korallrev och parkourbana till SM

Concrete Print byggde för ett par år sedan det första 3D-printade huset i Sverige. Sedan dess har Tumba-företaget fått flera andra uppdrag att printa med betong, som nu senast fundament för att rädda Sveriges sista korallrev och en parkourbana till SM-veckan i Västerås. 
Concrete Print 1