Framtidens byggmaterial som kan skrivas ut i 3d

Linda Nyström, projektledare för +Project vid Umeå universitet.

Linda Nyström, projektledare för +Project vid Umeå universitet.

Umeå universitets +Project är ett brett forskningsinitiativ i syfte att utforska hur 3d-skrivartekniken kan användas i byggsektorn och hur vi kan få fram hållbara trämaterial för användning i 3d-skrivare.

Universitets verksamhet Sliperiet driver +Project. Genom samverkan mellan forskning, kreativa näringar och det regionala näringslivet hoppas man att det ska bli en språngbräda för Sverige att positionera sig bland de främsta inom digital tillverkning och 3d-skrivarteknik för byggindustrin.

Projektledaren för +Project heter Linda Nyström. Hon är även föreläsare på konferensen 3dp Build den 20 april i Stockholm. 3dp.se har intervjuat henne om var de står i projektet och hur deras målbild ser ut.

Det första målet för +Project är att skapa en öppen innovationsmiljö där regionens företag inom basindustrier som trä- och byggindustri, kan testa idéer tillsammans med kreativa näringar som arkitektur och design, universitetet och forskningsinstitut inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3d-teknik. På sikt hoppas man att detta ska leda till innovationer inom byggsektorn.

– En del av mitt arbete just nu består i att kontakta företag och lyssna av vad de ser för utmaningar och möjligheter samt vart de står i sin digitala utveckling, med verktyg som t.ex. scanning, CAD-program, 3d-skrivare, säger Linda Nyström.

– Vi fokuserar i första hand på trä- och byggbranschen. Här vill vi lära känna företagen och deras utmaningar för att tillsammans med forskning vid Umeå universitet. och kreativa näringar hitta smarta lösningar som kan resultera i nya affärsmodeller eller produkter. Vi arbetar med flera olika metoder för att skapa kretivitet och utmana tänkandet.

Vilka fördelar med 3d-skrivarteknik ser du för byggbranschen?
– Tekniken ger möjlighet till helt andra gestaltningar. Du behöver inte hålla dig till raka former som man oftast gör. Det går också att bygga former som kan ge bättre hållfasthet, men med mindre materialåtgång.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv kan man producera mer på plats och därmed minimera avfall, som restprodukter eller spill. Även materialtransporterna kan minimeras om du kan skriva ut byggkomponenter på den plats där byggnaden ska uppföras. Dessutom kan digital teknik hjälpa till att korta produktionstider och minska kvalitetsbrister i exempelvis ritningsunderlag.

Vad är det för expertis som ni har samlat i +Project?
– Arkitekthögskolan och White arkitekter utvecklar ett prototyphus för hela projektet, från modell till prototyp. Institutionen för tillämpad teknik och fysik tittar på hållbarhetsfrågor som energiåtgång och andra miljöaspekter. Institutionen för Informatik tittar på ljussättning, medan Handelshögskolan fokuserar på hållbar innovationsutveckling. Det senare är viktigt för de företag som vill utmana sig själva och testa nya produkter.

– Vi har även två forskningsinstitut i RISE-koncernen. Interactive Institute tittar på smarta elektroniska lösningar för hemmet och utvecklar prototyper för detta. Det handlar till stor del om hur man kan spara energi i hemmet. SP Processum är vår samarbetspartner för materialet, själva 3d-massan. De har kemister som undersöker vilka ingredienser som ska ingå i materialet för att ge de önskvärda egenskaperna.

Vad tänker ni er för applikationer i framtiden?
– Det vi i första hand fokuserar på är att ta fram en träbaserad massa från skogs- och pappersmassaindustrins restströmmar. Det ska vara så miljövänligt som möjligt. Någon gång i mars kommer vi att göra de första testutskrifterna. Sedan har vi ett bokslut 2018.

– Vi kommer under resans gång att tillsammans med företag visualisera prototyper. Det blir allt från mindre detaljer som inredning, till större komponenter, som trappor, väggelement. Första steget är att göra flera olika testbäddar för detta.

Vilka är de största utmaningarna om man ser målet som framtidens husbyggande?
– När det gäller 3d-skrivarteknik för husbyggande så har vi många byggregler i Sverige att förhålla oss till det behöver göras många tester på hållfasthet, brand, ljud med mera. Det kan också behövas utbildning i flera led, till exempel kring hur man ska räkna och rita för 3d-skrivartekniken.


+PROJECTS MÅL
• Skapa nya produkter o tjänsteinnovationer
• Utveckla nya metoder för kunskapsutveckling och öppen innovation
• Skapa ett specialiserat öppet innovations-labb/makerspace där basnäring, kreativa näringar och forskare möts
• Skapa en unik testbädd för material- och produktionsutveckling inom träbaserade material för additiv tillverkning
• Skapa en kreativ och dynamisk miljö präglad av mångfald och innovation genom ett normkritiskt förhållningssätt och en tydlig jämställdhetsintegrering.
• Mer info: www.sliperiet.umu.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.