Framtidens byggmaterial som kan skrivas ut i 3d

Linda Nyström, projektledare för +Project vid Umeå universitet.

Linda Nyström, projektledare för +Project vid Umeå universitet.

Umeå universitets +Project är ett brett forskningsinitiativ i syfte att utforska hur 3d-skrivartekniken kan användas i byggsektorn och hur vi kan få fram hållbara trämaterial för användning i 3d-skrivare.

Universitets verksamhet Sliperiet driver +Project. Genom samverkan mellan forskning, kreativa näringar och det regionala näringslivet hoppas man att det ska bli en språngbräda för Sverige att positionera sig bland de främsta inom digital tillverkning och 3d-skrivarteknik för byggindustrin.

Projektledaren för +Project heter Linda Nyström. Hon är även föreläsare på konferensen 3dp Build den 20 april i Stockholm. 3dp.se har intervjuat henne om var de står i projektet och hur deras målbild ser ut.

Det första målet för +Project är att skapa en öppen innovationsmiljö där regionens företag inom basindustrier som trä- och byggindustri, kan testa idéer tillsammans med kreativa näringar som arkitektur och design, universitetet och forskningsinstitut inom digital tillverkning, hållbart byggande och 3d-teknik. På sikt hoppas man att detta ska leda till innovationer inom byggsektorn.

– En del av mitt arbete just nu består i att kontakta företag och lyssna av vad de ser för utmaningar och möjligheter samt vart de står i sin digitala utveckling, med verktyg som t.ex. scanning, CAD-program, 3d-skrivare, säger Linda Nyström.

– Vi fokuserar i första hand på trä- och byggbranschen. Här vill vi lära känna företagen och deras utmaningar för att tillsammans med forskning vid Umeå universitet. och kreativa näringar hitta smarta lösningar som kan resultera i nya affärsmodeller eller produkter. Vi arbetar med flera olika metoder för att skapa kretivitet och utmana tänkandet.

Vilka fördelar med 3d-skrivarteknik ser du för byggbranschen?
– Tekniken ger möjlighet till helt andra gestaltningar. Du behöver inte hålla dig till raka former som man oftast gör. Det går också att bygga former som kan ge bättre hållfasthet, men med mindre materialåtgång.

– Ur ett hållbarhetsperspektiv kan man producera mer på plats och därmed minimera avfall, som restprodukter eller spill. Även materialtransporterna kan minimeras om du kan skriva ut byggkomponenter på den plats där byggnaden ska uppföras. Dessutom kan digital teknik hjälpa till att korta produktionstider och minska kvalitetsbrister i exempelvis ritningsunderlag.

Vad är det för expertis som ni har samlat i +Project?
– Arkitekthögskolan och White arkitekter utvecklar ett prototyphus för hela projektet, från modell till prototyp. Institutionen för tillämpad teknik och fysik tittar på hållbarhetsfrågor som energiåtgång och andra miljöaspekter. Institutionen för Informatik tittar på ljussättning, medan Handelshögskolan fokuserar på hållbar innovationsutveckling. Det senare är viktigt för de företag som vill utmana sig själva och testa nya produkter.

– Vi har även två forskningsinstitut i RISE-koncernen. Interactive Institute tittar på smarta elektroniska lösningar för hemmet och utvecklar prototyper för detta. Det handlar till stor del om hur man kan spara energi i hemmet. SP Processum är vår samarbetspartner för materialet, själva 3d-massan. De har kemister som undersöker vilka ingredienser som ska ingå i materialet för att ge de önskvärda egenskaperna.

Vad tänker ni er för applikationer i framtiden?
– Det vi i första hand fokuserar på är att ta fram en träbaserad massa från skogs- och pappersmassaindustrins restströmmar. Det ska vara så miljövänligt som möjligt. Någon gång i mars kommer vi att göra de första testutskrifterna. Sedan har vi ett bokslut 2018.

– Vi kommer under resans gång att tillsammans med företag visualisera prototyper. Det blir allt från mindre detaljer som inredning, till större komponenter, som trappor, väggelement. Första steget är att göra flera olika testbäddar för detta.

Vilka är de största utmaningarna om man ser målet som framtidens husbyggande?
– När det gäller 3d-skrivarteknik för husbyggande så har vi många byggregler i Sverige att förhålla oss till det behöver göras många tester på hållfasthet, brand, ljud med mera. Det kan också behövas utbildning i flera led, till exempel kring hur man ska räkna och rita för 3d-skrivartekniken.


+PROJECTS MÅL
• Skapa nya produkter o tjänsteinnovationer
• Utveckla nya metoder för kunskapsutveckling och öppen innovation
• Skapa ett specialiserat öppet innovations-labb/makerspace där basnäring, kreativa näringar och forskare möts
• Skapa en unik testbädd för material- och produktionsutveckling inom träbaserade material för additiv tillverkning
• Skapa en kreativ och dynamisk miljö präglad av mångfald och innovation genom ett normkritiskt förhållningssätt och en tydlig jämställdhetsintegrering.
• Mer info: www.sliperiet.umu.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


Kopieringsjätte tar sig an 3d-utskrift

Företaget Xerox, tillverkare av kopieringsmaskiner, köper upp 3d-skrivarföretaget Vader Systems. Planen är att under de kommande tre åren få en allt större del av den omsättning som tillverkningsindustrin står för i dag. 

Publicerat av: 

Så kan svenska satsningar nå nya höjder

Alfred Nobel Science Park beviljas 3,7 miljoner kronor för att driva projektet ACES, Additive Coordination in East Central Sweden. Målet är att knyta samman de olika satsningarna inom additiv tillverkning. – Alla satsningar, var och en för sig, är för små för att kunna konkurrera internationellt, säger Mikael Melitshenko från Alfred Nobel Science Park. 

Publicerat av: 

Hybridskrivare kan bana väg för byggindustrin

EU-finansierat projekt presenterar en hybridskrivare för flyg- och byggindustrin. – Att minska kostnaderna, förbättra effektiviteten och produktionsflexibiliteten är kärnan för att förbättra Europas industriella konkurrenskraft, skriver projektpartnern Autodesk i ett pressmeddelande. 

Publicerat av: 

Så ska de stoppa vapenfiler på nätet

Nu tar den ideella organisationen Non-Violence ställning mot nedladdningsbara filer av vapen som kan tillverkas med en 3d-skrivare. En student vid Xenter fick uppdraget att bidra med CAD-fil av modernt konstverk.  

Publicerat av: 

Carbon utvidgar produktportföljen

Carbon lanserar sin nya 3d-skrivare L1 genom att sätta en 3d-utskriven amerikansk fotbollshjälm i fokus. Den nya skrivaren kan tillverka fem gånger så stora objekt som Carbons tidigare 3d-skrivare.

Publicerat av: 

Fräsen står stark i dentalbranschen

När 3d-printing i dess additiva form har blivit något av en ”hype”, är det lätt att tro att den subtraktiva metoden hamnar i skymundan. Claus Larsen, nordisk försäljningschef på Roland DG, ser å andra sidan ett växande intresse för fräsmaskiner inom ett antal områden.

Publicerat av: 

Nu slipper vakterna bränna sina öron

Efter femhundra år av brända öron på grund av sommarvärmen, och vikten av två kilo tunga metallhjälmar som vilar på huvudet, står Vatikanens schweizergarde nu inför ljusare tider tack vare nya 3d-utskrivna hjälmar.

Publicerat av: 

CELLINK beviljas miljonbelopp

Den svenska bioskrivartillverkaren Cellink har tillsammans med sin partner ACTA, Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, beviljats 10 miljoner kronor för Eu-projektet FUNC. 

Publicerat av: 

Tractus3D släpper ny PEEK-printer

Tractus3D lanserar en ny 3d-skrivare för PEEK-material. – T850P är perfekt för att producera starka och lätta föremål som tillverkats med PEEK, säger Maurits Blok, kommersiell chef på Tractus3D.

Publicerat av: 

SJ använder 3d-print för reservdelar

Nu kan du spana in 3d-printade prylar på SJs tåg. Företaget satsar nämligen stort på att tillverka reservdelar genom tekniken. – Vi kommer successivt att tillverka allt fler reservdelar med hjälp av 3d-printing, säger Anders Gustafsson, chef för stora projekt på SJs division Fordon.

Publicerat av: