Värmländsk 3d-skrivarsatsning ska gynna innovationskraften

Text:Mattias Kristiansson
PUBLICERAD: 2 februari 2017

I januari startade Karlstads universitet tre forsknings- och utvecklingsprojekt med syftet att förnya värmländskt näringsliv och stärka forskningen. Ett av de tre projekten ska utmynna i ett labb för additiv tillverkning, till gagn för företag i regionen och nya, innovativa produkter.

Det labb som man nu ska dra igång på Karlstads universitet heter AT-lab. Här ska akademi och regionala företag kunna mötas och skapa möjligheter för kunskapsöverföring. Det ska också vara en miljö där företag kan utveckla kunskap, produkter och tjänster i samverkan med universitetet. Inom projektets ram kommer även workshops, seminarier samt pilotprojekt att anordnas.

– Detta projekt är avsett att installera och lansera ett laboratorium på Karlstads universitet, vilket skulle kunna skapa en arena för kunskaps- och tekniköverföring i samverkan med industrin, säger Pavel Krakhmalev, professor i materialvetenskap.

De tre projekten ingår i Akademin för smart specialisering, en gemensam samverkansplattform för Karlstads universitet och Region Värmland. Plattformen ska fungera som en mötesplats för forskare, företag, samhällsaktörer, finansiärer och entreprenörer med syftet att stärka forskningens och företagens internationella konkurrenskraft.

 

Läs vidare

En 3D-skrivare som ryms i handen

Forskare vid MIT och University of Texas i Austin har utvecklat en chip-baserad 3D-skrivare som är ungefär lika stor som ett mynt. Denna unika lilla manick ska kunna användas till exempel för rapid prototyping på språng.
mit_chip-printer-01-PRESS_1

Rapport: 3D-print växer snabbare än väntat

Marknaden för 3D-printing växer snabbare än väntat och beräknas uppgå till runt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Det visar en prognos från Protolabs.
sementprint

Kompakt 3D-labb i fält

Det australiensiska företaget SPEE3D har lanserat något de kallar EMU, Expeditory Manufacturing Unit, det vill säga en produktionsenhet för expeditioner. Den består av en behållare som innehåller allt som behövs för att använda 3D-printing i fält.
EMU-Duo-Outdoors-Larger

Unilever sparar 90 procent med 3D-printade formar

3D-printing börjar hitta vägar in i förpackningsbranschen, framför allt för tillverkning av formar. Ett aktuellt exempel på det är Unilever och Serioplast som gör stora tids- och kostnadsbesparingar på att använda tekniken vid produktutveckling.
Formlabs Unilever 1

Senaste nytt

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet i nytt samarbete

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet har ingått ett trepartssamarbete med syftet att accelerera industrialiseringen av additiv tillverkning och E-PBF-teknologin.
Freemelt samarbete

En 3D-skrivare som ryms i handen

Forskare vid MIT och University of Texas i Austin har utvecklat en chip-baserad 3D-skrivare som är ungefär lika stor som ett mynt. Denna unika lilla manick ska kunna användas till exempel för rapid prototyping på språng.
mit_chip-printer-01-PRESS_1

Rapport: 3D-print växer snabbare än väntat

Marknaden för 3D-printing växer snabbare än väntat och beräknas uppgå till runt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Det visar en prognos från Protolabs.
sementprint

Ny chans att gå designkurs

Campus Värnamo får förnyat förtroende av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta YH-kursen Design för additiv tillverkning.  
Genre design