Amexci hjälper bolag att hitta nya applikationsområden för
additiv tillverkning

Text:Petter Andersson
PUBLICERAD: 16 januari 2018
Edvin_Resebo_Amexci
Edvin Resebo, vd Amexci AB

I början av förra året tog Marcus Wallenberg initiativ till det nystartade bolaget Amexci AB. Målsättningen är att främja tillämpning av 3d-utskrift i metall. Bolaget ägs av Atlas Copco, höganäs, ABB, Saab och Husqvarna Group. Vi kontaktade Edvin Resebo, vd på Amexci AB, för ta honom och bolaget på pulsen.

Berätta om din bakgrund.
– Jag jobbade nio år på Siemens, i olika roller. Innan jag gick över till forskning- och utvecklingsdelen jobbade jag på kund- och servicesidan. Bland annat var jag konstruktionschef och senast global utvecklingschef inom material- och produktionsteknik. Därifrån gick jag till Alfred Nobel Science Park i Karlskoga och drev det EU-finansierade projektet 3DTC. Det gick ut på att skapa ett nationellt kluster för additiv tillverkning. Det var genom det projektet jag kom i kontakt med Investor, i december 2016.

Berätta hur det gick till när Amexci startade.
– För ett år sedan kallade Marcus Wallenberg samman bolagscheferna inom Investorsfären. Syftet var att skapa överblick kring läget inom svensk additiv tillverkning. Han ville också undersöka hur implementeringen av industriell additiv tillverkning – samt utkomsten därav – kunde accelereras. Resultatet blev ett gemensamt ägt bolag med fokus på additiv tillverkning inom primärt metall. Fokus ligger på att hjälpa bolagen att hitta nya applikationer.

Vad kan du berätta om din roll?
Jag var med på eventet, i egenskap av huvudprojektledare på Alfred Nobel Science Park, och höll ett föredrag. Därefter fick jag i uppdrag att undersöka bolagens intresse i frågan. Ta reda på vilka tankar, idéer och vilka utmaningar de står inför.

Hur ser tidsramen ut för produktionen ut?
– Vi kommer varken syssla med serietillverkning eller produktion. Fokus ligger istället på att hjälpa bolagen att hitta nya applikationsområden och titta på fördelarna med additiv tillverkning. Sedan kommer vi hjälpa bolagen att utveckla sina respektive verksamheter. Vissa bolag har känsliga produkter som de helst tillverkar själva. Andra kanske främst söker en bra legoleverantör.

Vad skiljer er från liknande projekt?
– Vi är unika så till vida att vi är helt privatägda. En annan grej är att vi jobbar nära utvecklingsavdelningen på respektive bolag. Det gör att vi kan jobba både fritt och riktat med flera tekniska utmaningar.

Vilka tekniker jobbar ni med?
– Våra tre huvudspår är: Powder Bed Fusion, Directed Energy Desposition och Binder Jetting. Powder Bed Fusion finns det många lovande, högupplösta och fasta komponenter applikationer för. Directed Energy Desposition används mer för reparation, genom kombination av material. Binder Jetting har utvecklats av bland annat Höganäs, och är i ropet just nu tack vare expansionen av desktop metal.

Finns det tekniker som ni valt att inte jobba med?
– Fokus ligger på dessa tre huvudfokusområden. Skulle något av bolagen behöva titta specifikt på andra tillverkningstekniker har vi tillgång till dessa via vårt nätverk. Vi ser inte att vi begränsar oss på det viset, men eftersom additiv tillverkning är ett så brett område gäller det att fokusera på några huvudspår. Valen baseras bolagens specifika behov.

Hämtar ni kompetenserna utifrån eller in-house?
– Tittar man på vår rekryteringsrunda hade vi inga bekymmer att knyta till oss erfarna personer med intresse för additiv tillverkning, såväl från Sverige som utifrån. Mycket beroende på att det finns goda möjligheter att jobba med den här tekniken inom många olika applikationer, både på djupet och på bredden.

Projektets tre främsta utmaningar?
– Den största utmaningen blir att få fram konkurrenskraftiga lösningar som står sig gentemot våra konkurrenter på en global marknad. Den andra blir att bygga upp och samla kritisk massa hos våra ägare. Tanken är ju att kunskapen ska växa inom respektive ägarbolag, så att de får snurr på sina additiva tillverkningsstrategier och satsningar. Utmaningen för oss blir att hitta en fungerande roll och hjälpa bolagen att själva bygga upp en kritisk massa. Tredje utmaningen blir att sätta Sverige på den internationella kartan för additiv tillverkning. I dag har vi goda industriella exempel som Siemens Industrial Turbomachinery, Höganäs Digital Metal och Sandvik. Men det är viktigt att det inom komponentägande industrier också finns en motor där man använder fördelarna för att hela tiden utveckla ännu bättre produkter.

Är det något du vill tillägga?
– Sverige är ett så litet land att bolagen inte klarar sig utan att samarbeta. Jag vill därför förtydliga att Amexci AB är öppna för samarbete med både offentliga och privata aktörer, även utanför ägarsfären. Vid frågor eller intresse för additiv tillverkning, försöker vi alltid hjälpa till och informera kring tillverkningsteknikerna. Vi vill vara extroverta, även om fokus ligger på våra egna bolag.

Läs vidare

GE Additive har fått nytt namn

GE Additive har bytt namn till Colibrium Additive, ett GE Aerospace-företag.
CA_RGB-AtmsBlu-1024x434

Wohlers förutspår utvecklingen för 2024

Ett uppsving för DED-teknologin, materialutveckling som leder till nya applikationer och det faktum att allt fler företag överväger digitala lager och tillverkning on demand. Det är några möjliga scenarier som branschgurun Terry Wohlers ser framför sig under resten av 2024.
lenny-kuhne-jHZ70nRk7Ns-unsplash

Sintratec lägger ner verksamheten

Schweiziska tillverkaren Sintratec har gått i konkurs. Trots tillväxt och framgångar under bolagets tioåriga historia blev den ekonomiska situationen till slut ohållbar.
Sintratec

Nytt rekord: Världens största polymer-3D-skrivare

University of Maine, USA, skriver ännu en gång in sig i Guinness rekordbok. Nyligen slog de sitt eget rekord från 2019 efter att ha byggt världens största 3D-skrivare för polymerer.
fof-1.0-0856_inline-1-1024x683

Senaste nytt

Både stort och smått på årets Elmia 3D

På årets upplaga av Elmia 3D medverkade ett tjugotal utställare. 3dp.se hälsade på hos några av dem och hittade allt från mikroskopiskt små utskrifter till hela arbetsflödeslösningar och flera mässpremiärer.
Elmia 3D kollage 2

GE Additive har fått nytt namn

GE Additive har bytt namn till Colibrium Additive, ett GE Aerospace-företag.
CA_RGB-AtmsBlu-1024x434

Espressobryggare vinnare i designtävling

Under Elmia 3D presenterades vinnaren i SVEAT:s tävling Design Challenge 2024. Det bidrag som imponerade mest på juryn var en unik espressobryggare, designad av Simon Dybeck.
Design Challenge 1

Axplock från Elmia 3D-mässan

Det har gått två år sedan sist, men den 14–17 maj var det dags för den additiva branschen att samlas igen på Elmia 3D. Här är några nedslag från mässans första dag.
Elmia 3D kollage