Därför kommer företag att välja servicebyråer

metall 3d-print

Bro som är 3d-utskriven i metall. Foto: Thijs Wolzak

Additiv tillverkning av metall är populärt – men flera slutanvändare tvekar inför att investera i egna 3d-skrivare. Detta ger servicebyråerna en stor fördel. Denna artikel lyfter fem faktorer som gör att vissa servicebyråer planerar att fördubbla antalet metallskrivare i år (2019), enligt SmarTech.

1. Metallprinting kan vara besvärligt

I framtiden ser det ut som att det kan bli en dalande marknad för servicebyråer som är enbart arbetar med 3d-utskrifter av polymer. Detta då deras kunder själva kommer börjar investera i tekniken. Samtidigt ökar intresset för utskrifter i metall. Här är dock tröskeln för att starta högre, speciellt när det kommer till kompetens. Slutanvändare kan enklare anamma utskrifter av plastbaserade material eftersom polymerer är mer användarvänligt än metallutskrifter. Därför flyttar denna typ produktion mer och mer in i företagens egna lokaler, med egen personal.

När det gäller metall finns det dock flera processparametrar och expertis som krävs. Även på materialsidan finns det nya metaller som kan komma att kräva speciella tekniker. Dessa kan vara svåra att behärska. Det innebär att framåtblickande företag bör fokusera mer på metallbaserad 3d-utskrift och mindre på plastbaserad.

3d-skrivare för metall kommer även att sjunka i pris de kommande åren. Vi har redan sett det hända med de senaste HP och Desktop Metal-skrivarna. I vilket fall som helst så framgår det i SmarTech Analysis att kombinationen av servicebyråernas kunskaper, effektiva ordersystem och höga kapitalkostnader kommer att göra byråerna konkurrenskraftiga inom överskådlig framtid.

2. Effekten av att vara ett ”hett ämne”

Den nuvarande hypen kring metallprinting gör att denna typ av produktion blir alltmer intressant för servicebyråerna. Ju mer prat om potentialen med tekniken, desto större blir kundernas intresse i att få undersöka den. Risken med ett ”ett hett ämne” är dock att det kyler relativt snabbt. Det förväntas att metallprint kyls ner när tekniken mognar, och så småningom blir det bara ytterligare ett verktyg i ingenjörernas verktygslåda. Detta betyder däremot inte att tekniken kommer sluta växa på marknaden, bara att investerares entusiasm kan komma att minska.

3. Brist på kapital och vinst (ROI)

En klassisk drivkraft för företag att inte investera i egna maskiner, är att de inte är villiga att satsa investeringskapital. Efterfrågan av 3d-utskrivna material kommer troligen att intensifieras då fler företag kommer att inse att de behöver metallprintade delar för att försvara sina investeringar. Vissa företag som har kapital tillgängligt kan bedöma att på grund av marknadsfluktationer och osäkerhet i om investeringen kommer att kasta mer än kostnaden (ROI – Return of Investment), kommer att fortsätta att använda servicebyråerna åtminstone under en period. Då kan företaget testa marknaden först innan de verifierar värdet och investerar i egen utrustning.

4. Storlek, komplexitet och servicebyråer

Servicebyråer kan hantera både stora och komplexa delar mer effektivt än vad många företag har möjlighet att göra med egna maskiner. Att kunna bearbeta större delar kommer att ge byråerna ett mervärde. Att starta upp metallprinting inhouse är redan svårt, och att lägga till större och dyrare utrustning ökar komplexiteten.

Att förstå olika material, processmöjligheter och hur komplexa egenskaper kan förändra en design kan också vara den erfarenhet som servicebyråerna borde besitta för att inte riskera att företagen skaffar metallprinting inhouse.

5. Branschfokus hjälper

Att besitta en kompetens inom ett specifikt område eller bransch ger även servicebyråer en konkurrensfördel. Det ger inte bara möjligheten att förstå kunder bättre men också att de kan interagera med varandra mer effektivt. En del servicebyråer har till exempel specialiserat sig inom flygindustrin och medicin. I framtiden förväntas det även att fler tar sig an fordonsindustrin. SmarTech tror att det är byråer som satsar på rymd- och fordonsindustri som kommer att dra mest nytta av att satsa på metallproduktion. För de industrier som förstår behoven och traditionerna hos de stora metallkrävande industrierna kommer att vara i en bättre position för att vinna nya kunder, än de som inte gör det.

Källa: 3d-print.com

Tags: , ,
Publicerat av: 

Dela artikeln

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


Forskar för klimatsmarta flygmotorer

Tahira Raza har undersökt hur man kan göra flyg- och rymdmotorer mer klimatsmarta genom att studera svetsbarheten i additivt tillverkade delar. – En avgörande faktor är hur materialet påverkas när man svetsar i det, säger Tahira Raza. 

Publicerat av: 

De sätter detaljer i fokus

Protolabs lanserar ett nytt material för detaljrika prototypdelar – Microfine Grey. Enligt företaget kan det bidra till att utvecklingstiden av nya komponenter kan minska avsevärt. 

Publicerat av: 

Dyemansion släpper färgglad palett

Dyemansion släpper 17 nya färger för gråa delar, 3d-printade med HP Multi Jet Fusion i materialet PA12. – Antalet HP-system växer på marknaden och våra kunders efterfrågan på livliga färger för deras gråa delar har varit stor, säger Kai Witter, Chief customer officer på Dyemansion.

Publicerat av: 

Metallutskrifter minskar inom flygindustrin

GE, General Electric, säger upp 13 000 anställda i sin tillverkning av flygmotorer samtidigt som efterfrågan på 3d-printade metalldelar minskar. Detta kan komma att påverka företagets leverantörer och underleverantörer. 

Publicerat av: 

Skänker visir till äldrevården

Medarbetare på Högskolan i Skövde tillverkar skyddsvisir till äldrevården. – De fungerar bra i avsaknad av andra visir, säger Niklas Land, doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap.

Publicerat av: 

De tillverkar steriliserbara visir

Protolabs har hjälpt Michelin att ta fram steriliserbara ansiktsvisir för sjukvården.
– Bandet, visiret och den nedre förstärkningen är alla tillverkade i polykarbonat. Skärmarna kan därför steriliseras utan att skadas, säger Frédéric Pialot, Senior Fellow Processer på Michelin.

Publicerat av: 

Nyfunnen hobby gav nya arbetsuppgifter

Paul Ingelmark har studerat till 3d-printingspecialist på Yrkeshögskolan i Eslöv. Detta har lett till att hans nuvarande arbetsplats SWEP har valt att satsa mer på additiv tillverkningsteknik.

Publicerat av: 

Xenter håller digitalt öppet hus

Den 6 maj håller Xenter i Botkyrka ett digitalt öppet hus. Förutom presentation av alla utbildningar och en rundtur kommer det också finnas möjlighet att ställa frågor till utbildningsledare och lärare. 

Publicerat av: 

Dörröppnare kan minska smittspridning 

Paul Nowotny designade ett verktyg för att öppna dörrar utan att behöva ta i det faktiska handtaget. I samarbete med 3d-teknikleverantören r.a.p.s har sedan verktyget 3d-printats och nu testas ett 20-tal inom hemvården i Landskrona. 

Publicerat av: