3d-printad vävnad ger realistisk känsla

Text:Hanna Jangenfeldt
PUBLICERAD: 31 augusti 2020
Livsliknande fysisk modell för simulerad medicinsk träning. Foto: CFPR
Livsliknande fysisk modell för simulerad medicinsk träning. Foto: CFPR

Ett forskarteam från University of West of Englands Centre for Fine Print Research (CFPR) använder 3d-print för att tillverka realistiska organ för kirurgisk utbildning.

Enligt forskargruppen är målet för projektet att skapa modellorgan som efterliknar mänsklig vävnads utseende, elasticitet och konsistens. Genom att skapa organsimulatorer kan träningen göras mer representativ för det verkliga livet och kan minska patientrisker.

Verklig och realistisk känsla

Doktor James Clark, generalkirurg vid Royal Cornwall Hospital och medhandledare för projektet, förklarar hur kirurgiska simulatorer har blivit en viktig del av utbildningen i modern tid. Han påpekar att komplexa kirurgiska operationer ofta kräver ”reproducerbara modeller av god kvalitet som gör det möjligt för läraren att få en verkligt realistisk känsla för operationen”.

Det treåriga projektet finansieras av Appearance Printing European Advanced Research School (ApPEARS) vid Norska universitetet för vetenskap och teknik (NTNU). Marine Shao, forskare vid UWE Bristol och involverad i projektet, påpekar att detta projekt kommer att skilja sig från de redan existerande kommersiella organsimulatorerna, som ”tenderar att reproducera endast de vanligaste procedurerna och inte korrekt återskapa egenskaper och känsla hos mänsklig vävnad”.

”Djur och lik svåra att komma åt”

Arbetet, som letts av David Huson, Senior Research Fellow vid CFPR, är en förlängning av tidigare pilotstudier och bygger på hur 3d-printing kan utveckla medicinska produkter till låg kostnad och en hög miljövänlighet. Huson beskriver det som ”ett tvärvetenskapligt projekt” eftersom det kombinerar forskare, konstnärer och kirurger för att utveckla och testa en fungerande prototyp. En fördel med att använda organsimulatorer, förklarar han, är att de erbjuder ett mer etiskt alternativ till döda människor eller djur ”som ofta är dyra att få och svåra att komma åt”.

På grund av sin relativa kostnadseffektivitet kan UWE-simulatorn produceras var som helst och är mycket mer tillgänglig. Shao förklarar att ett av huvudmålen är att ta itu med de begränsningar som finns i nuvarande organsimulatorer. Genom att göra det kan en billigare och mer realistisk produkt utvecklas.

Effektiv träning

Det har bevisats att träning med organsimulatorer på utbildningsnivå är effektiv. I en färsk litteraturöversikt om 3d-utskrift i urologi ombads läkare att lokalisera tumörer exakt, först uteslutande med MRT och sedan använda 3d-printade prostatamodeller. Med MR var det 47 procents skillnad mellan studenter och experters framgång, medan det med 3d-printade modeller föll till 17 procent.

Läs vidare

Nordens första testbädd för 3D-printad betong

I slutet av april invigde forskningsinstitutet RISE en test- och demomiljö för 3D-printad betong. En unik satsning som ska påskynda den industriella användningen av tekniken och bana väg för en mer hållbar svensk byggbransch. 
RISE kollage

Forskning om AM med duplext rostfritt stål

Hur kan duplexa rostfria stål användas optimalt både för lasersvetsning och additiv tillverkning? Den frågan har Amir Baghdadchis från Högskolan Väst sökt svaret på i sin doktorsavhandling.
Amir Baghdadchi, doktor i produktionsteknologi

SSAB släpper utsläppsfritt stålpulver

SSAB lanserar världens första stålpulver som är producerat utan fossila koldioxidutsläpp. Pulvret är tillverkat av återvunnet stål och kombinerar egenskaperna hos SSAB:s höghållfasta stål med de lätta strukturer som är möjliga med 3D-printing.
SSAB-vang

Stratasys testar 3D-printad utrustning på månen

Stratasys kommer att tillhandahålla 3D-printade material till ett kommande månuppdrag för att testa deras prestanda på månens yta.
moon

Senaste nytt

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Prusa släpper industriell 3D-skrivare

Enligt Prusa Researchs grundare Josef Prusa startade han bolaget med ambitionen att demokratisera 3D-printing och göra det tillgängligt för fler. Något man får säga att han lyckats med. Nu vill han göra samma resa med industriell 3D-print.
Prusa HT90 1

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

Printar korallrev och parkourbana till SM

Concrete Print byggde för ett par år sedan det första 3D-printade huset i Sverige. Sedan dess har Tumba-företaget fått flera andra uppdrag att printa med betong, som nu senast fundament för att rädda Sveriges sista korallrev och en parkourbana till SM-veckan i Västerås. 
Concrete Print 1