De vill omvandla tillverkningsindustrin med hjälp av additiv tillverkning

Sima Valizadeh är disputerad forskare inom materialfysik med mer än 30 år bakom sig inom ledande befattningar i tillverkningsindustrin – både i Sverige och internationellt. Foto: Pressbild

Sima Valizadeh är disputerad forskare inom materialfysik med mer än 30 år bakom sig inom ledande befattningar i tillverkningsindustrin – både i Sverige och internationellt. Foto: Sandbacka Science Park

Sandbacka Science Park har flera bollar i luften för att öka kunskapen om additiv tillverkning i Norra Mellansverige. Internationalisering, hållbarhet och genusperspektiv är några av de områden som Sima Valizadeh identifierat som viktiga för små och medelstora företag i sin senaste nulägesanalysrapport.

Sandbacka Science Park arbetar med innovation och hjälper företag att driva sina affärsplaner. I verksamheten pågår i dag ett flertal projekt för att stärka användningen av additiv tillverkning i regionen. Sima Valizadeh är ansiktet utåt och hennes huvuduppgift är att utveckla och etablera kunskap och samarbeten med olika aktörer i regionen.

Det senaste i raden av projekt som Sima driver är Smart Industri Norra Mellansverige 2, som har fokus på industriell omvandling och finansieras av Tillväxtverket, Region Gävleborg, Region Dalarna och Region Värmland. Projektet Industry for the future är en långsiktig satsning Industry for the future där flera delprojekt ingår, bland annat om additiv tillverkning. Nyligen har Sima gjort en nulägesanalys av additiv tillverkning i regionen som ska fungera som en vägvisare framåt.

– Det har gått bra i det avseendet att vi har förstått vad det är vi måste ha fokus på. Den rapport som jag skrivit är en nulägesanalys om additiv tillverkning i Norra Mellansverige. Vi gör insatser utifrån behov mot en hållbar omställning till industri 4.0, för små och medelstora industriföretag i regionen, säger Sima.

Startar kurs

Utifrån rapporten, seminarier, företagsbesök och intervjuer har Sima förstått att det finns ett stort behov av kompetensförsörjning inom området. Ett steg för att göra detta till verklighet är bland annat en kurs som nyligen startat.

– Nyligen startades en online-kurs tillsammans med Gävle Högskola inom additiv tillverkning som är beviljad av KKS-stiftelsen. Den heter Kompetensutveckling och livslångt lärande inom intelligent industri. Jag kommer hålla i delen om additiv tillverkning som riktar sig mot operatörer, ingenjörer och de som under sin permittering vill öka sina kunskaper.

 

Foto: Sandbacka Science Park

Foto: Sandbacka Science Park

Flera områden att se över

Flera områden som också lyfts fram i rapporten är genusperspektivet i branschen samt hållbarhet och miljö.

– Vi behöver titta mer på kvinnor i industrin samt hållbarhets- och miljöaspekter. Jag har ett stort nätverk och är utnämnd att fungera som svensk ambassadör från den amerikanska organisationen Women in 3d-printing. Det är jätteroligt och då kommer jag verkligen att jobba med att involvera kvinnor när jag går till små och medelstora företag och berättar något om tekniken.

Internationalisering är ytterligare en punkt på listan. I dag sitter Sima med som representant för Gävleborgregionen i ett europeiskt projekt, som heter 3d-pilotprojketet i Vanguard-initiativet.

– Det är många aktiviteter inom additiv tillverkning som pågår i Sverige generellt, men tyvärr är Norra Mellansverige-regionen som en vit fläck på kartan i nuläget. Genom att koordinera och ta tillvara på resurserna och koppla samman olika aktiviteter kan additiv tillverkning implementeras framgångsrikt i norra Mellansverige.

Åker till företagen

Även om företagen under corona har valt att dra lite i handbromsen, så kommer arbetet med att nå ut med den additiva tillverkningstekniken att fortskrida. Utbildningen ska stöpas och blötas och formas efter industrins behov.

Planen är också att fortsätta arbeta med förstudieprojektet av AM on the road, som 3dp skrivit om tidigare, som bygger på en mobil testbädd som kan tas ut till företagen.

– Nu i augusti startar förstudieprojektet, och flera europeiska regioner i Vanguard-initiativet har visat intresse för konceptet som kunskapsplattform. Så att istället för att rulla tummarna så kommer vi till företagen, avslutar Sima Valizadeh.

Sandbacka Science Parks hemsida kan du läsa mer om deras satsningar och arbete.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.