Sveat: ”Där är branschen i dag”

Sveat, branschföreningen för additiv tillverkning i Sverige, stod för en av presentationerna som hölls under Elmia Subcontractor Connect, 10–13 november 2020. Sten Farre, från forskningsinstitutet Rise, talade bland annat om hur den additiva tillverkningsbranschen ser ut i Sverige i dag, de utmaningar som finns och vad vi kan vänta oss i framtiden. 

Under Elmia Subcontractor Connect, som hölls mellan 10–13 november, deltog branschorganisationen Sveat genom att hålla en presentation om additiv tillverkning i Sverige. Sten Farre som arbetar på divisionen material och produktion på forskningsinstitutet Rise, presenterade trender inom området och var branschen står i dag.

Sten Farre, forskningsingenjör på RISE.

Sten Farre, forskningsingenjör på Rise, har tidigare suttit som ledamot i Sveat under sex års tid.

Där används tekniken mest

Sten Farre inledde presentationen med att gå igenom olika typer av additiva tillverkningstekniker och användningsområden. Därefter demonstrerade han teknikens utveckling genom grafer från olika studier som gjorts om branschen.

Bland annat hänvisade han till Wohlers Report 2020, som visat att additiv tillverkning i dag främst används för slutprodukter, funktionella prototyper, utbildning och forskning, demo-modeller, jiggar och fixturer, polymermodeller och formar samt formverktyg. Rapporten visar även att USA är det land där tekniken används mest i dag, till följd av Europa och Asien.

– Det finns väldigt många som har försökt förutspå hur stort värdet blir på den här tekniken. 2014 var det flera som sa att vi under 2020 skulle ligga på någonstans 30–35 miljarder dollar i omsättning och 2020 hade vi förmodligen passerat 15 miljarder dollar om inte pandemin hade kommit in i bilden, säger Sten Farre och hänvisar till en graf från Smart Tech Analysis som inkluderar försäljning av hårdvara, material, mjukvara samt servicebyråers intäkter.

Trender inom 3d-printing

Branschen och industrin tror mycket på binder jet tekniken, enligt Sten Farre. Det är en metod som kan printa de flesta pulvermaterial och där överblivet material kan återanvändas. I dag finns det 30 företag som använder tekniken för att printa, enligt Sten Farre.

När det gäller tillverkning av komponenter generellt kan man se att additiv tillverkning inte ännu har det stora produktionsantalet som smide/sintring och skärande bearbetning, men det rör sig tillsammans med gjutna komponenter mot mer komplexa komponenter.

En trend inom additiv tillverkning är att använda sig av simulering för att uppnå mer komplexa delar, menar Sten Farre. Här kan man även optimera genom att printa ett antal mindre delar som sedan kan svetsas ihop. Detta gäller också för gjutna komponenter där formen 3d-printas.

Något som ökar är antalet nätverk och medlemsföretag som samlar aktörer inom additiv tillverkning. Exempel på nätverk som Sten Farre nämner är Mobility goes additive, DMRC via Paderborn university, Swerim och svenska Amexci.

Analys av den svenska marknaden

Sten Farre presenterade också hur den svenska marknaden ser ut i dag och de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som han ser.

– En av de styrkorna vi har i Sverige är att vi har företag som har en stark global position inom fordon-, flyg-, medicin- och processindustri. Vi har en stor tillverkningsindustri av pulver – framför allt av metalliska material, en mängd innovativa teknikbaserade små- och medelstora företag, en lång tradition av samarbete, innovation och entreprenörskap. Vi har också en bra forskningsbas.

De svagheter som Sten Farre presenterade var ett begränsat antal utrustnings- och programvaruföretag vilket gör att Sverige är beroende av lita på utländska leverantörer, vilket i sin tur kan leda till att det blir svårt att få leveranskedjorna att fungera, kunskapsbrist vilket kräver att Sveriges utbildningar måste skalas upp. En annan utmaning är att det i dag krävs stora investeringar för att man ska tjäna pengar, eftersom tekniken fortfarande är dyr.

Kan både skapa och riskera jobb

Men det finns också många möjligheter med tekniken, menar Sten Farre som nämner några:

– Vi har lätt för att ställa om vilket är en fördel för tillverkningsindustrin när det gäller nya möjligheter. Till exempel kan man nå nya nischmarknader, sänka verktygskostnader, korta ledtider, säkra jobb inom konventionell tillverkning och skapa helt nya jobb, öka produktivitet, utveckla och distribuera nya affärsmodeller och bli världsledande inom utbildning på området.

Några hot mot branschen som tekniken kan utgöra är att de traditionella tillverkningsföretagen minskar och därmed också antal jobb inom detta. Fler hot är att andra länder satsar mer på tekniken än vad Sverige gör samt ökade energikostnader med mera.

 

Om Sveat

Sveat är en branschförening för additiv tillverkning som har till uppgift att bidra till utvecklingen inom tekniken i Sverige. I föreningens styrelse finns representanter från olika aktörer i branschen, både inom forskning, utbildning och tillverkning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


Nya rön kan få flyget att lyfta

Möjligheterna för flyg- och energiindustrin att använda additiv tillverkning har tidigare varit begränsade. Detta eftersom komponenter i hårda material inte levt upp till de höga kvalitetskraven. Ny forskning från Högskolan Väst visar att rätt efterbehandling kan öka komponenternas tillförlitlighet. Något som kan spara både tid och pengar.

Publicerat av: