”Nordiskt samarbete kan få hjulen att snurra snabbare”

Mikael Melitshenko, affärs- och projektutvecklare på Alfred Nobel Science Park i Örebro. Foto: Pressbild

I höstas drog Alfred Nobel Science Park och Dansk AM Hub igång en pilotstudie för att undersöka hur det nordiska samarbetet inom additiv tillverkning (AM) kan stärkas. Projektet har mynnat ut i en rad konkreta förslag.

Arbetet inleddes i augusti förra året och avslutas den sista februari, som 3dp.se skrivit om tidigare. Mikael Melitshenko, affärs- och projektutvecklare på Alfred Nobel Science Park i Örebro, säger att gensvaret från de deltagande företagen har varit väldigt positivt.

– Det finns ett stort intresse för att samarbeta över gränserna. Projektet har resulterat i en hel lista på konkreta aktiviteter som vi kan jobba vidare med, säger Mikael Melitshenko.

Företag som Volvo, Equinor, Danfoss, The LEGO Group och Grundfos har deltagit i studien. Även branschorganisationer som SVEAT och IUC har medverkat. Syftet är att få fler små och medelstora företag att använda additiv tillverkning och att utbyta kunskap och erfarenheter med andra nordiska företag som är i samma sits.

Intervjuer och workshop

Projektet har omfattat två delar: en kvalitativ studie där representanter från 25 svenska, norska och danska företag intervjuats och en explorativ workshop där 17 nordiska företag medverkat.

Den kvalitativa studien genomfördes under hösten av konsultföretaget Oxford Research. Resultatet kan sammanfattas i fyra utvecklingsfrågor. För det första att det behövs ett ändrat tankesätt och en större medvetenhet kring AM hos små och medelstora företag, som var målgruppen för undersökningen. För det andra krävs tillgång till kunskap och partners. Vidare måste det finnas en tydlig koppling mellan AM och hållbarhet, och slutligen, tillgång till kvalificerad arbetskraft.

Utifrån dessa utvecklingsområden fortsatte diskussionerna i workshopen som hölls i slutet av januari. Den resulterade alltså i ett antal förslag på åtgärder. Vissa av dessa kan genomföras omgående medan andra på längre sikt.

Göra en nordisk kartläggning

En första aktivitet som Alfred Nobel Science Park och Dansk AM Hub pratat om att genomföra är en kartläggning av den nordiska AM-marknaden.

– Det handlar om att se över vem som gör vad, vilka material som används och vilka tjänster man erbjuder, säger Mikael Melitshenko.

Den kvalitativa studien slår fast att det skiljer ganska mycket mellan de tre länderna. Till exempel att svenska företag använder metall i mycket större utsträckning än sina nordiska grannar, och därför skulle kunna dela med sig av sina erfarenheter till danska eller norska företag. Som i sin tur kan dela med sig av de kunskaper de samlat på sig inom andra områden, till exempel att danska företag arbetat mer med fotopolymer och var tidigt ute med att använda tekniken för att göra hörapparater.

En av de frågorna som sträcker sig över en lite längre tidsperiod är utmaningen med att hitta kvalificerad arbetskraft.

– Kompetensförsörjningen är en fråga som alla pratar om. En idé som kom upp i samband med workshopen är att branschen ska hjälpa till med att förmedla praktikplatser för studenter som utbildar sig inom AM. Det kan vara ett sätt, säger Mikael Melitshenko.

Edvin Resebo, vd för Amexci. Foto: Pressbild

“Få hjulen att snurra snabbare”

Hur arbetet kommer se ut framåt är inte spikat, eftersom det är beroende av hur mycket projektmedel man kan få. Men Mikael Melitshenko säger att det finns mycket att ta tag i om möjlighet ges.

– Nordiska företag inom 3d-printing hävdar ofta att de nordiska länderna sackar efter jämfört med utvecklingen internationellt. Om vi inte ser de fyra länderna som separata marknader utan som en gemensam nordisk marknad finns det större möjligheter att få hjulen att snurra snabbare och skapa tillväxt för företagen.

Han får medhåll av en av deltagarna, Edvin Resebo, vd på Amexci:

– Samarbete kommer fortsatt vara nyckeln till att ligga i framkant inom industriell 3d-printing i den nordiska regionen, det är viktigt att vi fortsätter dela erfarenheter och kunskap för att lära av varandra. Genom att arbeta tillsammans kan vi bli mer konkurrenskraftiga inom våra respektive globala marknader, säger Edvin Resebo.

Projektet har haft stöd från EU via Interreg ÖKS, Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.


Staven som ska ge åkaren en extra växel

Mikael Östberg är själv gammal längdskidåkare på elitnivå. För några år sedan kom han på en smart idé som kan ge stakningen en extra växel. Den idén håller nu på att bli verklighet med hjälp av 3d-printing, och förhoppningen är att landslaget framöver ska åka med den innovativa staven.

Publicerat av: