Rapport: Allt viktigare att säkra leveranserna i pandemins spår

Text:Anja Degerholm
PUBLICERAD: 22 mars 2021
Det är tredje året i rad som PLM Group undersöker den nordiska och baltiska 3d-printingmarknaden. Foto: PLM Group

För tredje året i rad släpper PLM Group sin undersökning om 3d-printing i Norden och Baltikum. Rapporten visar bland annat att additiv tillverkning fortfarande används mest till prototyper, minskade ledtider är den viktigaste fördelen med tekniken och att behovet av utbildning är stort.

Undersökningen ”The State of 3D Printing in Nordics and Baltics 2021” gjordes i november och december 2020, bland såväl kunder som icke-kunder inom olika branscher. Totalt svarade 198 personer och dessa har olika roller i företagen. Rapporten sammanfattar ett annorlunda år i pandemins spår.

Mattias Kristiansson, marknadschef på PLM Group, är författare av rapporten. Han ser framför allt två tydliga tendenser i resultaten.

– För det första så är det en stor majoritet, hela 94 procent, som använder 3d-printing. Det är enastående siffror, säger han och fortsätter:

– För det andra så är det något som vi sett tecken på tidigare, men inte haft några siffror på. Och det är att det blivit uppenbart för företagen hur logistikkedjan kan påverkas vid till exempel en pandemi. Många företag har fått erfara hur leveranser från Asien stoppats och sett fördelarna med att säkra leveranserna genom att tillverka komponenterna i Sverige.

Andelen som ser fördelar med att kunna optimera logistikkedjan med hjälp av 3d-printing har ökat från 17 till 26 procent sedan förra året. Nio av tio svarar dessutom att kortare ledtider är den främsta fördelen med att använda 3d-printing.

Fler användare ger ökat utbildningsbehov

En tredje sak som sticker ut i årets undersökning är att många företag ser ett ökat behov av utbildning. På frågan om vad företagen vill investera i har andelen som svarat utbildning ökat från 33 till 43 procent sedan förra mätningen. Sedan några år tillbaka finns det en rad YH-utbildningar i Sverige, och numera finns det även två högre utbildningar på universitetsnivå.

– Att behovet av utbildning ökar kan nog hänga ihop med att fler företag anammat 3d-tekniken. Det ser också väldigt olika ut vilka i företaget som investerar i utrustningen, allt ifrån vd:n till en eldsjäl som sysslar med 3d-printing på fritiden. Det gör att det ofta inte finns något strukturerat sätt att implementera tekniken på.

Går emot global trend

Tillverkningen av prototyper är fortfarande stark och har ökat från 82 till 94 procent sedan förra året. Däremot har andelen som använder sina 3d-skrivare för slutproduktion minskat något sedan förra året. Globalt sett så visar flera undersökningar att tillverkningen av slutprodukter ökar stadigt.

– Det är svårt att säga exakt varför det ser ut så, men jag tror på två förklaringar. Dels att många företag investerar i 3d-skrivare just för att göra prototyper. Dels för att pandemin har gjort att vissa projekt har lagts på is under förra året. Prototyper kräver en kortare startsträcka, serieproduktion en helt annan logistik när det gäller till exempel kompetens och bemanning.

Det har skett en minskning även på andra områden, som tillverkningen av produktionsverktyg och reservdelar. Det som företagen uppger som det viktigaste för att gå över till additiv tillverkning är geometrisk precision och hög printkvalitet.

SLA-tekniken ökar

När det gäller vilka tekniker som används mest så står sig FDM (Fused Deposition Modeling) fortfarande starkt. Den teknik som ökat mest är SLA (stereolitografi), som gått från 22 till 36 procent. SLS (Selective Laser Sintering) har också ökat, liksom metall. Olika plastmaterial är fortfarande det som oftast används i de nordiska och baltiska 3d-skrivarna. Men användningen av metall har ökat sedan förra mätningen, från 12 till 19 procent.

Vad tror du om 2021, kommer trenderna i årets rapport att hålla i sig?

– Det beror helt på hur året utvecklar sig, men jag tror att fler företag kommer att vända sig till 3d-printing eftersom de ser hur sårbara de är när det gäller leveranser. Det kan handla om att plocka hem viss produktion från utlandet, vilket i sin tur kan påverka produktionen av slutprodukter och reservdelar.

– När det gäller material tror jag på en ökad användning av kompositmaterial, till exempel kolfiberförstärkta material. Automatisering är något annat jag tror vi kommer se mer av. Det krävs fortfarande mycket manuellt arbete med de ekosystemen som finns i dag, det behövs ett betydligt smidigare flöde för att öka lönsamheten. Jag tror även att behovet av utbildning kommer att fortsätta öka, säger Mattias Kristiansson.

 

Fakta: Rapporten i siffror

Ett urval av resultaten från rapporten, förra årets siffror inom parentes.

Använda tekniker

FDM: 64 procent (61).

SLA: 36 procent (22).

SLS: 31 procent (21).

Komposit-FDM: 30 procent (31).

Metall: 21 procent (13).

MultiJet/PolyJet: 14 procent (18).

MJF: 11 procent (8).

 

Användningsområden

Prototyper: 94 procent (82).

Konceptverifiering: 56 procent (65).

Produktionsverktyg: 56 procent (64).

Slutprodukter: 37 procent (41).

Reservdelar: 28 procent (32).

Läs vidare

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

3D-printade komponenter i nya Apple Watch

En rapport från TF International Securities analytiker Ming-Chi Kuo indikerar att nya smartklockor från Apple Inc. kommer att innehålla 3D-printade metallkomponenter.
applewatch

Audi Sport sparar veckor på att 3D-printa verktyg

När nya elbilen Audi E-Tron GT skulle lanseras behövde Audi-fabriken i tyska Heilbronn snabbt få tag i 200 verktyg, jiggar och fixturer. Lösningen? 3D-printing och mjukvara för designautomatisering.
Audi Trinckle 0H6A1913

Senaste nytt

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Prusa släpper industriell 3D-skrivare

Enligt Prusa Researchs grundare Josef Prusa startade han bolaget med ambitionen att demokratisera 3D-printing och göra det tillgängligt för fler. Något man får säga att han lyckats med. Nu vill han göra samma resa med industriell 3D-print.
Prusa HT90 1

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

Printar korallrev och parkourbana till SM

Concrete Print byggde för ett par år sedan det första 3D-printade huset i Sverige. Sedan dess har Tumba-företaget fått flera andra uppdrag att printa med betong, som nu senast fundament för att rädda Sveriges sista korallrev och en parkourbana till SM-veckan i Västerås. 
Concrete Print 1