Nytt utbildningsprogram fokuserar på metall

Magisterutbildningen planeras att starta hösten 2022. Foto: Mittuniversitetet

Mittuniversitetet har beviljats två miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta ett utbildningsprogram på avancerad nivå inom additiv tillverkning med metalliska material. Utbildningen ska möta industrins stora behov av utbildad personal.

– Vi har fått indikationer från vårt företagsnätverk att det finns ett behov av utbildning på alla nivåer. Det är flera inflytelserika företag som lyfter den frågan, till exempel Amexci som pekar ut utbildning som en kritisk faktor för att lyckas industrialisera additiv tillverkning i större utsträckning, säger Lars-Erik Rännar, professor och projektledare på Sports Tech Research Centre vid Mittuniversitetet.

Han nämner även att flera stora företag fått vända blicken utomlands för att hitta kompetent personal, helt enkelt för att det råder brist på personer som är utbildade inom 3d-printing i Sverige.

Lars-Erik Rännar. Foto: Tina Stafren

Samarbete mellan tre lärosäten

Mittuniversitetet i Östersund startade hösten 2020 en högskoleingenjörsutbildning inom maskinteknik med fokus på additiv tillverkning. Den första omgången av grundutbildningen lockade 17 studenter, vilket enligt Lars-Erik Rännar var mer än förväntat. Snart kommer det alltså att finnas möjlighet att utbilda sig inom AM även på avancerad nivå. Den här gången är det specifikt metalliska material som står i fokus.

Utbildningen är ett samarbete mellan Mittuniversitetet, Örebro universitet, Karlstads universitet och näringslivet. De tre olika lärosätena har olika forskningsprofiler och ska på så sätt komplettera varandra i samarbetet. Mittuniversitetet har lång erfarenhet av process- och materialutveckling inom elektronstrålebaserad pulverbäddsfusion. Örebro universitet är profilerade inom design och modellering, och Karlstads universitet har forskat mycket kring laserbaserad pulverbäddsfusion, L-PBF, av metalliska material och materialkarakterisering.

Ska locka även yrkesverksamma

Detta samarbete ska erbjuda studenterna en bredd när det gäller såväl utrustning som materialtillverkare och slutanvändare. Det kommer att finnas en magisterutbildning på ett år och en masterutbildning på två år. Masterutbildningen ska bedrivas enligt upplägget Master by research, där studenterna läser teoretiska ämnen första året och bedriver ett projekt i samarbete med forskare under andra året, där företag inom branschen kan bidra med projektidéer.

Hösten 2022 hoppas man kunna lansera magisterutbildningen. Den kommer att erbjudas både på plats och som distansutbildning på halvfart.

– På så sätt tror vi att vi kan täcka in industrins behov, genom att vi även kan locka dem som redan jobbar i branschen och som vill vidareutbilda sig inom ramen för halvfartsutbildningen, säger Lars-Erik Rännar.

Fakta

KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid svenska högskolor och nya universitet om det sker i samverkan med näringslivet. Detta för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Stiftelsen har delat ut totalt 9 miljarder kronor till 2 500 projekt vid 22 lärosäten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.