Effektivare solceller med additiv tillverkning?

Text:Anja Degerholm
PUBLICERAD: 5 maj 2022
Projektet ska undersöka om additiv tillverkning av solcellsmottagare kan vara nyckeln till effektivare solenergianläggningar. Foto: Andreas Borg

Högskolan Väst ska genom ett nytt EU-finansierat projekt undersöka om additiv tillverkning kan öppna nya möjligheter för att skräddarsy effektivare solenergianläggningar.

– Ett spännande projekt där vår kompetens inom svetsbaserad additiv tillverkning och högtemperaturmaterial förhoppningsvis kan göra nytta i omställningen till förnybar energi, säger Joel Andersson, professor i materialvetenskap vid Högskolan Väst, i ett pressmeddelande.

”Parabol” fångar solljuset

Inom industrin dominerar fortfarande fossila bränslen, men så kallad termisk solkraft kan vara ett alternativ när det gäller att producera förnybar energi för industrins behov av processvärme.

– Termisk solkraft är enkelt beskrivet ett solenergisystem där solljuset fångas upp via flera speglar och koncentrerar solenergin till en mottagare som kan liknas vid en parabol. I det här projektet ska vi på Högskolan Väst pröva att tillverka ”parabolen” med hjälp av svetsbaserad additiv tillverkning i olika högtemperaturmaterial, säger Joel Andersson och fortsätter:

– Förhoppningen är att additiv tillverkning för den här applikationen kan öppna nya möjligheter att skräddarsy effektivare solenergianläggningar.

Så kallad termisk solkraft kan vara ett alternativ när det gäller att producera förnybar energi till industrin.
Ny tillämpning inom energibranschen

Forskningsprojektet drivs av den spanska tillverkaren av solenergianläggningar, Tewer Engineering. Samverkanspartner är förutom Högskolan Väst det franska företaget inom ytbeläggningsteknik, Promes-CNRS, och det svenska bolaget Procada som utvecklar additiv tillverkningsteknik för industrin.

– Det spanska företaget Tewer kontaktade oss på Högskolan Väst och ville ha oss med i projektet eftersom de känner till vår forskning inom additiv tillverkning. Det blir intressant att se hur våra kunskaper inom AM och högtemperaturmaterial kan appliceras inom energibranschen, avslutar Joel Andersson.

Projektet ”High Thermal Inertia Solar Cavity Receiver Development” (THICAV) startar i juni 2022 och har beviljats medel från EU:s Eurostarprogram inom Horizon 2020.

Läs vidare

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

Printar korallrev och parkourbana till SM

Concrete Print byggde för ett par år sedan det första 3D-printade huset i Sverige. Sedan dess har Tumba-företaget fått flera andra uppdrag att printa med betong, som nu senast fundament för att rädda Sveriges sista korallrev och en parkourbana till SM-veckan i Västerås. 
Concrete Print 1

3D-printade komponenter i nya Apple Watch

En rapport från TF International Securities analytiker Ming-Chi Kuo indikerar att nya smartklockor från Apple Inc. kommer att innehålla 3D-printade metallkomponenter.
applewatch

Senaste nytt

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Prusa släpper industriell 3D-skrivare

Enligt Prusa Researchs grundare Josef Prusa startade han bolaget med ambitionen att demokratisera 3D-printing och göra det tillgängligt för fler. Något man får säga att han lyckats med. Nu vill han göra samma resa med industriell 3D-print.
Prusa HT90 1

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

Printar korallrev och parkourbana till SM

Concrete Print byggde för ett par år sedan det första 3D-printade huset i Sverige. Sedan dess har Tumba-företaget fått flera andra uppdrag att printa med betong, som nu senast fundament för att rädda Sveriges sista korallrev och en parkourbana till SM-veckan i Västerås. 
Concrete Print 1