Center ska gasa på AM inom industrin

Text:Anja Degerholm
PUBLICERAD: 1 augusti 2022
Seyed Hosseini är ansvarig för nya Applikationscenter för additiv tillverkning på RISE i Mölndal. Foto: Anja Degerholm

Nyligen invigde forskningsinstitutet RISE sitt Applikationscenter för additiv tillverkning i Göteborg. Med toppmodern utrustning och spetskompetens inom flera olika områden är förhoppningen att kunna driva på användningen av AM inom svensk industri.

Vissa delar av centret stod klara redan hösten 2021, något som 3dp.se skrivit om tidigare. I början av sommaren var det dags för officiell invigning.

Applikationscentret är en vidareutveckling av ett projekt som startades 2018. Det omfattade en mindre produktionsanläggning och involverade ett antal aktörer inom industrin.

– Det fyllde en viktig funktion och företagen var nöjda. Därför togs beslut om att växla upp och bredda erbjudandet, berättar Seyed Hosseini som är ansvarig för Applikationscenter för additiv tillverkning.

Första MBJ-systemet

Satsningen riktar sig till tillverkande företag inom olika branscher som vill ta steget och börja använda additiv tillverkning. Tanken är att kunna erbjuda såväl kompetens som infrastruktur när det gäller allt ifrån att ta fram nya affärsmodeller och ny produktdesign till möjligheter att testa dessa i verklig produktionsmiljö.

Det senaste tillskottet i det växande AM-centret är ett Metal Binder Jetting-system från Digital Metal, DM P2500. Det första MBJ-systemet i Sverige som är allmänt tillgängligt. Det installerades i april och har testkörts under våren och försommaren.

– Det gör det möjligt för oss att jobba med mer högupplösta delar, fler komponenter i en och samma körning och ett bredare utbud av material.

Metal Binder Jetting-systemet DM P2500 från Digital Metal är den senaste investeringen till AM-centret.
Stor del av verkstadsytan

RISE har sedan tidigare två metallskrivare från SLM Solutions. En SLM 125 HL var den första 3D-skrivaren som köptes in senhösten 2015, på den tiden verksamheten gick under namnet Swerea IVF. Den placerades i en vrå i verkstaden. Sedan dess har det hänt mycket.

– Nu har den additiva tillverkningen tagit över en stor del av verkstadsytan och vi har runt 450 kvadratmeter som är dedikerade åt det, berättar Seyed Hosseini medan han visar runt i lokalerna.

När RISE satsning på AM började ta fart på allvar byggdes ett ”Additive Manufacturing Research Lab”. Där står förutom den första SLM-maskinen även en SLM 280, som byggts om för att kunna använda en automationslösning med robot, och nya DM P2500. Dessutom har två rum för pulverhantering nyligen färdigställts i anslutning till det.

Metallskrivaren SLM 280 har kompletterats med en robotlösning.
Flera spinoff-företag

Sedan starten har storskalig 3D-printing med robotarm och extruder varit en viktig del i verksamheten. Med den första robotprintern har man utforskat framför allt biobaserade material och i dag används den som testbädd för olika projekt. 3dp.se har bland annat skrivit om startup-bolaget Normada, som printat sin stora träsoffa hos RISE. Robotprintern har också genererat flera spinoff-företag, som Spectram Technology och Adaxis.

Robotprintern på bilden är en del av ett automatiserat flöde som förutom själva printprocessen även omfattar efterbearbetning.

På AM-centret finns ytterligare en 3D-skrivare med robotarm som är en del av en självgående cell. Mellan de olika arbetsstationerna går en robot med ett transportsystem, för att automatisera hela flödet. Till enheten hör även en 3D-skanner för kvalitetssäkring av de printade delarna samt efterbearbetning i form av fräs och hirtisering, med en Rena H3000. Rena-maskinen är en av de senaste investeringarna och den första som installerats i Norden. Med den kan man avlägsna stödstrukturer från printade metalldelar på ett effektivt sätt där processen är till en stor del automatiserad.

I sommar ska ett nytt labb färdigställas med två rum för metalliska respektive polymera material.
Från två till fem teknologier

Under sommaren ska ett nytt labb byggas i verkstaden. Det ska bestå av två rum: ett för polymera material med SLA, SLS och FDM och ett för metalliska material. En Modulo 400 för 3D-printing i metall med DED-teknologin (Directed Energy Deposition) ska installeras i labbet i början av hösten.

– Det innebär att vi kommer gå från två till fem teknologier. Det som framför allt är nytt är att vi kommer att kunna erbjuda avancerade system inom SLS, SLA och FDM. Det är många små och medelstora företag som börjar sin AM-resa med polymerer och vi vill kunna stötta dem på ett bra sätt, säger Seyed Hosseini.

Investering i HIP

I höst installeras även en HIP från svenska Quintus Technologies på AM-centret. Het isostatisk pressning, HIP, kan vara ett sätt att ta bort byggdefekter så som porositet och inre sprickor på 3D-printade delar i metall eller optimera mikrostrukturen för att få bättre mekaniska egenskaper. Den nya HIP:en beräknas vara igång i början av nästa år.

RISE har sedan tidigare även ett eget labb för karakterisering av metallpulver. I labbet analyseras hur pulvret beter sig under printprocessen och hur man optimerar den processen. Även här har man byggt egna utrustningar som möjliggör att karaktärisera pulvret flytbarhet och karaktäristik vilket är en viktig del i materialutvecklingen.

Rum för pulverhantering.
Stora investeringar

Det nya AM-centret har en betydande investeringsbudget där såväl RISE gått in med kapital liksom partners och andra aktörer, till exempel Västra Götalandsregionen. Och det finns fortfarande pengar kvar till fler investeringar.

– Utmaningen är inte att investera i fler maskiner, utan att vi börjar få platsbrist. Utmaningen är också att få igång systemen så snabbt som möjligt för att sedan tillsammans med våra partners och externa företag nyttja anläggningen på bästa sätt.

En robot som är en del av den självgående cellen med robotprinter.
Stärka konkurrenskraft

På RISE AM-enhet jobbar idag 16 anställda och totalt är 25 personer involverade i projekt som rör centret, bland annat har man ett nära samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Dessutom bidrar alla samarbetspartners med kunskap och erfarenhet vilket är en central del i en sådan satsning.

– Vi har en stor kritisk massa med spetskompetens inom olika domäner, säger Seyed Hosseini.

Vad hoppas du att Applikationscenter för additiv tillverkning kan bidra med?

– Förhoppningen är att kunna göra skillnad. Att se industrin stärka sin konkurrenskraft genom att använda tekniken. Genom att vara medlem i AM Centrat, hoppas jag att våra medlemmar kommer dit fortare och tjänar pengar på de projekten som man satsar på. Jag tror vi har möjlighet att göra det tack vare ägarmodellen med statligt icke-kommersiellt ägande vars syfte är att främja industrin. Det höjer attraktionskraften och legitimiteten.

 

3D-printade stolar som står i restaurangen på RISE i Mölndal.

Applikationscenter för additiv tillverkning

Drivs av RISE tillsammans med 16 partners: AddUp, Alfa Laval, Chalmers Tekniska Högskola, Digital Metal, DNA.am, Ericsson, Höganäs, Materialise, Modul-System HH, MSC Software Sweden, Nikon Metrology Europe, RENA Technologies Austria, Ringhals (Vattenfall), Siemens Energy, Volvo Cars och Volvokoncernen.

Centret stöds av Västra Götalandsregionen, Vinnova och Europeiska regionala utvecklingsfonden. Det är fysiskt placerat hos RISE i Mölndal men nyttjar hela forskningsinstitutets bredd.

Läs mer på ri.se/am-center.

Läs vidare

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

3D-printade komponenter i nya Apple Watch

En rapport från TF International Securities analytiker Ming-Chi Kuo indikerar att nya smartklockor från Apple Inc. kommer att innehålla 3D-printade metallkomponenter.
applewatch

Audi Sport sparar veckor på att 3D-printa verktyg

När nya elbilen Audi E-Tron GT skulle lanseras behövde Audi-fabriken i tyska Heilbronn snabbt få tag i 200 verktyg, jiggar och fixturer. Lösningen? 3D-printing och mjukvara för designautomatisering.
Audi Trinckle 0H6A1913

Senaste nytt

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Prusa släpper industriell 3D-skrivare

Enligt Prusa Researchs grundare Josef Prusa startade han bolaget med ambitionen att demokratisera 3D-printing och göra det tillgängligt för fler. Något man får säga att han lyckats med. Nu vill han göra samma resa med industriell 3D-print.
Prusa HT90 1

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

Printar korallrev och parkourbana till SM

Concrete Print byggde för ett par år sedan det första 3D-printade huset i Sverige. Sedan dess har Tumba-företaget fått flera andra uppdrag att printa med betong, som nu senast fundament för att rädda Sveriges sista korallrev och en parkourbana till SM-veckan i Västerås. 
Concrete Print 1