EOS vill ta den gröna ledartröjan

Text:Anja Degerholm
PUBLICERAD: 5 december 2022
Björn Hannappel är ansvarig för EOS hållbarhetsarbete. Foto: Anja Degerholm

Med ”Responsible manufacturing” som motto vill EOS gå från fina ord om hållbarhet till verklig handling. Det tar sig uttryck på flera fronter. 3dp.se har träffat hållbarhetschefen Björn Hannappel som driver detta arbete.

Hållbarhet är verkligen ett ord i tiden och många företag tänker nog att de, ibland lite pliktskyldigt, måste hänga med i den utvecklingen. En hållbarhetsrapport kanske tas fram och arkiveras i någon byrålåda. Där ska EOS inte hamna, försäkrar Björn Hannappel.

– I grund och botten handlar det om vilken roll du vill spela som företag. Jag är helt övertygad om att EOS varumärke stärks och att vårt hållbarhetsarbete hjälper oss att växa, säger han.

Företaget har påbörjat ett ambitiöst arbete som ska genomsyra allt som EOS gör i framtiden. Det arbetet drog igång i samband med att Marie Langer tog över som vd 2019 efter sin far Hans Langer, som grundade EOS.

– EOS var med och grundlade den här industrin och Marie Langer vill påverka branschen till det bättre. Hon har rest frågor som finns det ett högre mål med tillverkningen? Och kan teknologin som EOS utvecklat bidra till en bättre värld?

Bonusmål för hållbarhet

Företagets hållbarhetsarbete ryms inom uttrycket ”Responsible manufacturing” som ska spegla dess bredd. Det handlar inte bara om miljöfrågor och att sänka klimatavtrycket, även om det är en viktig del. Björn Hannappel lyfter fram tre pelare som uttrycket ansvarsfull tillverkning vilar på: hållbarhet när det gäller miljö, sociala aspekter och ledningsfrågor.

De sociala aspekterna handlar bland annat om mångfald och inkludering på arbetsplatsen. När det kommer till ledningsfrågorna kan det vara att införa bonusmål för hållbarhetsfrågor – inte bara för tillväxt – något som redan gjorts på EOS.

EOS har tillsammans med You Mawo tillverkat dessa glasögonbågar. LCA-analysen visade att en tredjedel av koldioxidavtrycket kunde härledas till pulvret. Foto: Arkiv/Anja Degerholm
Inte blunda för problemen

EOS håller just nu på att ta fram en hållbarhetsstrategi som enligt planen ska vara klar i februari 2023. I den ska tydliga klimatmål finnas med för att minska koldioxidutsläppen men även en nollavfallspolicy samt mål om grön produktion och service.

– Vi ska inte vara rädda för att säga att det finns problem, utan se på data för hur det ser ut i dag och hur vi kan förbättra situationen.

Den sista punkten har företaget redan börjat jobba med. I samband med Formnext släpptes två nya, lite mer gröna, material: PA 1101 Climate Neutral och PA 2200 Carbon Reduced. Vid förra årets mässa visades personaliserade glasögonbågar som EOS tagit fram tillsammans med You Mawo. På dessa bågar, som tillverkats med PA 2200, gjordes det en LCA-analys i samarbete med forskningsinstitutet Fraunhofer.

– Analysen visade att 3D-printing gjorde ett mindre avtryck än traditionell tillverkning, men vi kunde också se att pulvret stod för en tredjedel av klimatpåverkan. Vi tänkte att det måste vi göra något åt, säger Björn Hannappel och fortsätter:

– För att göra hållbarhetsarbetet på ett bra sätt så behöver vi studier och mer data – och det tar tid. Våra nya klimatneutrala och koldioxidreducerade pulver är en bro i väntan på det. Och ett 45 procent lägre avtryck, som i fallet med PA 2200 Carbon Reduced, det är en fantastisk förbättring.

Certifikat visar co2-besparing

Tanken är att fler gröna material ska tillkomma, även på metallsidan. EOS vill också titta på hur återvinningsgraden av pulvret kan öka och till och med om pulvret som inte längre kan användas till additiv tillverkning kanske kan komma till nytta på annat sätt. I Tyskland pågår ett pilotprojekt med att samla in gammalt pulver och använda det till andra applikationer, till exempel med formsprutning.

Ett sätt att få fler kunder att gå över till ”grönare” material är ett certifikat som ska införas i början av 2024. I det ska uppgifter finnas om hur mycket koldioxidutsläpp som kunden sparat genom att byta material. Certifikatet ska valideras av en extern aktör.

Själva produktionsledet står också på tur och det ska göras LCA-analyser på hårdvaran. Inom kort ska medarbetarna i organisationen läras upp så de kan göra vissa beräkningar själva, med extern verifiering.

”Allt hållbarhetsarbete handlar om trovärdighet gentemot kunden”, säger Björn Hannappel, hållbarhetschef på EOS. Foto: Anja Degerholm
”För viktigt för att misslyckas”

I det långa loppet är målet att det bara ska finnas gröna alternativ, såväl på materialsidan som när det gäller utrustningen.

– I dag är det en viss prisskillnad, men vi måste bygga upp en kapacitet för att kunna bygga ut sortimentet ännu mer, säger Björn Hannappel och avslutar:

– Allt hållbarhetsarbete handlar om trovärdighet gentemot kunden. Det ska vara meningsfullt för dem, inte något vi gör bara för att det ser bra ut. Vi hoppas att EOS kan visa ledarskap inom de här frågorna så att fler företag inom AM följer efter. Det här är ett så viktigt område att det inte är ett alternativ att misslyckas. Det kräver samarbete, även med konkurrenterna.

Nyfiken på att veta mer? Se vloggen Blueprint som handlar om de olika delarna i EOS hållbarhetsarbete.

Läs vidare

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

3D-printade komponenter i nya Apple Watch

En rapport från TF International Securities analytiker Ming-Chi Kuo indikerar att nya smartklockor från Apple Inc. kommer att innehålla 3D-printade metallkomponenter.
applewatch

Audi Sport sparar veckor på att 3D-printa verktyg

När nya elbilen Audi E-Tron GT skulle lanseras behövde Audi-fabriken i tyska Heilbronn snabbt få tag i 200 verktyg, jiggar och fixturer. Lösningen? 3D-printing och mjukvara för designautomatisering.
Audi Trinckle 0H6A1913

Senaste nytt

Nano Dimension förvärvar Desktop Metal

Förvärvsturerna har varit många kring Desktop Metal, Nano Dimension, 3D Systems och Stratasys. Nu står det i alla fall klart att Nano Dimension och Desktop Metal kommit överens om en sammanslagning.
Ric-Fulop

Prusa släpper industriell 3D-skrivare

Enligt Prusa Researchs grundare Josef Prusa startade han bolaget med ambitionen att demokratisera 3D-printing och göra det tillgängligt för fler. Något man får säga att han lyckats med. Nu vill han göra samma resa med industriell 3D-print.
Prusa HT90 1

Formnext Awards ska hylla talangerna inom AM

Formnext vill lyfta fram talanger och innovativa idéer inom AM, men inte bara bland start-ups. Därför har Formnext Start-up Challenge utökats med ytterligare fem tävlingskategorier under det gemensamma namnet Formnext Awards. 
Formnext-entre

Printar korallrev och parkourbana till SM

Concrete Print byggde för ett par år sedan det första 3D-printade huset i Sverige. Sedan dess har Tumba-företaget fått flera andra uppdrag att printa med betong, som nu senast fundament för att rädda Sveriges sista korallrev och en parkourbana till SM-veckan i Västerås. 
Concrete Print 1