Start för magisterprogram inom AM i metall

Text:Anja Degerholm
PUBLICERAD: 15 mars 2023
Mittuniversitetet och Sandvik har sedan tidigare ett samverkansavtal. På bilden, Mikael Schuisky från Sandvik på besök i samband med nyinvigningen av labbet för additiv tillverkning hösten 2021. Foto: Mittuniversitetet/Matilda Eliasson

Mittuniversitetet drar i höst igång en magisterutbildning i additiv tillverkning med inriktning på metalliska material. Förhoppningen är att den ska kunna bidra till kompetensförsörjningen inom industrin.

Våren 2021 beviljades Mittuniversitetet 2 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att starta utbildningar inom AM på avancerad nivå. Till hösten har det alltså blivit dags att starta magisterutbildningen som ges såväl på heltid som deltid. Studenterna kan välja att antingen studera 100 procent på plats på Campus Östersund, eller på halvfart på distans.

– På så sätt tror vi att vi kan täcka in industrins behov, genom att vi även kan locka dem som redan jobbar i branschen och som vill vidareutbilda sig inom ramen för halvfartsutbildningen, har Lars-Erik Rännar, professor i maskinteknik vid Mittuniversitetet, tidigare sagt i en intervju med 3dp.se.

All undervisning sker på engelska och de två utbildningarna, som går parallellt, har tio platser vardera.

AM med elektronstråle

Magisterprogrammet är framtagen av forskare i nära samarbete med industrin, för att på bästa sätt kunna möta de kompetensbehov som finns på arbetsmarknaden. Fokus är på metall och pulverbäddsteknologier, framför allt additiv tillverkning med elektronstrålesmältning (EBM). I utbildningen ingår moment som design, tillverkning, materialteknik, modellering och hållbarhet.

Mittuniversitetet och industrikoncernen Sandvik tecknade hösten 2021 ett femårigt samverkansavtal. Avtalet innebar bland annat att Mittuniversitetet investerat i en EBM-3D-skrivare som ska användas i undervisningen och förhoppningsvis locka såväl svenska som utländska studenter.

Hoppas på rekryteringsunderlag

Mikael Schuisky, VP och chef för Sandviks affärsenhet Additive Manufacturing Services, säger i ett pressuttalande att efterfrågan på kompetent personal inom AM är stor i takt med att branschen växer:

– Behovet av kompetent, utbildad personal som förstår de här nya teknikerna ökar hela tiden. När man tittar på marknadsanalyser ur ett globalt perspektiv kommer antalet nya metallprintrar som installeras under 2023 att öka med 6000 exemplar över hela världen. Fram till år 2026 kommer den siffran att dubbleras till 12 000 per år, så personerna som behövs för att sköta printrarna, samt de som designar komponenterna som ska köras i dem, efterfrågas alltmer, säger Mikael Schuisky och fortsätter:

– Bara att få ut ingenjörer med en generell kunskap om design för additiv tillverkning och en generell förståelse för tekniken tror jag gör att vi potentiellt plockar bort det första introduktionsåret i industrin. De kommer redan ha tankesättet med sig. Vår förhoppning med Mittuniversitetets magisterprogram är att det ska examineras ett antal kompetenta studenter som kan vara möjliga för Sandvik att rekrytera.

Läs mer om utbildningen här.

Läs vidare

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet i nytt samarbete

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet har ingått ett trepartssamarbete med syftet att accelerera industrialiseringen av additiv tillverkning och E-PBF-teknologin.
Freemelt samarbete

En 3D-skrivare som ryms i handen

Forskare vid MIT och University of Texas i Austin har utvecklat en chip-baserad 3D-skrivare som är ungefär lika stor som ett mynt. Denna unika lilla manick ska kunna användas till exempel för rapid prototyping på språng.
mit_chip-printer-01-PRESS_1

Rapport: 3D-print växer snabbare än väntat

Marknaden för 3D-printing växer snabbare än väntat och beräknas uppgå till runt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Det visar en prognos från Protolabs.
sementprint

Ny chans att gå designkurs

Campus Värnamo får förnyat förtroende av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta YH-kursen Design för additiv tillverkning.  
Genre design

Senaste nytt

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet i nytt samarbete

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet har ingått ett trepartssamarbete med syftet att accelerera industrialiseringen av additiv tillverkning och E-PBF-teknologin.
Freemelt samarbete

En 3D-skrivare som ryms i handen

Forskare vid MIT och University of Texas i Austin har utvecklat en chip-baserad 3D-skrivare som är ungefär lika stor som ett mynt. Denna unika lilla manick ska kunna användas till exempel för rapid prototyping på språng.
mit_chip-printer-01-PRESS_1

Rapport: 3D-print växer snabbare än väntat

Marknaden för 3D-printing växer snabbare än väntat och beräknas uppgå till runt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Det visar en prognos från Protolabs.
sementprint

Ny chans att gå designkurs

Campus Värnamo får förnyat förtroende av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta YH-kursen Design för additiv tillverkning.  
Genre design