Antalet patent inom AM ökar kraftigt

Text:Anja Degerholm
PUBLICERAD: 25 oktober 2023
Siffrorna från EPO visar att det skett en genomsnittlig tillväxttakt med 26 procent årligen i antalet patent från 2013 till 2020. Illustration: EPO

En ny rapport från European Patent Office (EPO) visar att antalet ansökta patent inom additiv tillverkning ökar explosionsartat jämfört med andra teknikområden.

Rapporten ”Innovation trends in additive manufacturing. Patents in 3D printing” visar att det skett en genomsnittlig tillväxttakt med 26 procent årligen från 2013 till 2020. Det är åtta gånger så mycket som inom andra tekniska områden.

År 2013 gjordes det totalt 1 576 patentansökningar inom AM-relaterade områden i världen och 2020 hade den siffran ökat till 8 090 ansökningar. Flest patent rör hälsa och sjukvård följt av transport. Även inom områden så som mode, elektronik, byggsektorn och mat kan man se en ökning, enligt rapporten.

Tyskland dominerar

Geografiskt sett är det USA och Europa som driver innovationen inom det här området. USA stod för 40 procent av alla IPF:s (international patent family, flera patent som rör samma innehåll) under perioden 2001-2020. Motsvarande siffra i Europa var 33 procent vilket betyder att de tillsammans stod för hela 73 procent av alla IPF:s. Kina stod bara för 4 procent och Sydkorea för 3 procent.

I Europa är Tyskland det land som dominerar med 41 procent av alla patent, följt av Frankrike med 12 procent. Sverige står för 3 procent av kakan. Globalt sett står de tre storföretagen General Electric, Raytheon Technologies och HP för flest patent. I Europa är det Siemens.

Uppåt för plast och metall

När det gäller vilka områden som det söks patent inom så är det flest som rör applikationer följt av maskiner/processer, material och digitala områden (till exempel mjukvara).

På materialsidan dominerar patent som rör polymerer. Metall och legeringar är på uppåtgående medan biomaterial visar en nedåtgående trend.

Du kan läsa och ladda ner hela rapporten här.

Läs vidare

En 3D-skrivare som ryms i handen

Forskare vid MIT och University of Texas i Austin har utvecklat en chip-baserad 3D-skrivare som är ungefär lika stor som ett mynt. Denna unika lilla manick ska kunna användas till exempel för rapid prototyping på språng.
mit_chip-printer-01-PRESS_1

Rapport: 3D-print växer snabbare än väntat

Marknaden för 3D-printing växer snabbare än väntat och beräknas uppgå till runt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Det visar en prognos från Protolabs.
sementprint

Kompakt 3D-labb i fält

Det australiensiska företaget SPEE3D har lanserat något de kallar EMU, Expeditory Manufacturing Unit, det vill säga en produktionsenhet för expeditioner. Den består av en behållare som innehåller allt som behövs för att använda 3D-printing i fält.
EMU-Duo-Outdoors-Larger

Unilever sparar 90 procent med 3D-printade formar

3D-printing börjar hitta vägar in i förpackningsbranschen, framför allt för tillverkning av formar. Ett aktuellt exempel på det är Unilever och Serioplast som gör stora tids- och kostnadsbesparingar på att använda tekniken vid produktutveckling.
Formlabs Unilever 1

Senaste nytt

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet i nytt samarbete

Freemelt, Sandvik och Mittuniversitetet har ingått ett trepartssamarbete med syftet att accelerera industrialiseringen av additiv tillverkning och E-PBF-teknologin.
Freemelt samarbete

En 3D-skrivare som ryms i handen

Forskare vid MIT och University of Texas i Austin har utvecklat en chip-baserad 3D-skrivare som är ungefär lika stor som ett mynt. Denna unika lilla manick ska kunna användas till exempel för rapid prototyping på språng.
mit_chip-printer-01-PRESS_1

Rapport: 3D-print växer snabbare än väntat

Marknaden för 3D-printing växer snabbare än väntat och beräknas uppgå till runt 57 miljarder dollar i slutet av 2028. Det visar en prognos från Protolabs.
sementprint

Ny chans att gå designkurs

Campus Värnamo får förnyat förtroende av Myndigheten för yrkeshögskolan att starta YH-kursen Design för additiv tillverkning.  
Genre design