Positiva resultat om negativa hälsoeffekter

Text:Anja Degerholm
Foto: Pressbild
PUBLICERAD: 2 maj 2024
Pelle Mellin vid metallforskningsinstitutet Swerim har varit projektledare för HÄMAT 2 och 3.

Nyligen avslutades HÄMAT, världens största studie om hur additiv tillverkning påverkar hälsan. Det viktigaste resultatet: att det inte tycks finnas några särskilda negativa hälsokonsekvenser.

Projektet HÄMAT, Health Impacts of Additive Manufacturing, har pågått i tre omgångar sedan 2017 och har koordinerats av Swerim med finansiering av Vinnova. Ambitionen har varit att fylla de kunskapsluckor som funnits när det handlar om hur arbete med additiv tillverkning kan påverka hälsan. Detta i takt med att användningen av AM växer. Tidigare i vår hölls ett öppet slutwebbinarium om resultaten som framkommit genom HÄMAT.

Pelle Melin vid metallforskningsinstitutet Swerim har varit projektledare för HÄMAT 2 och 3.

– Det är ett stort projekt med 24 samarbetspartners och det känns skönt att vi är i mål! Jag vågar påstå att det är den största och bästa studien angående hälsa och AM-tillverkning som finns i nuläget, säger han i ett pressuttalande från Swerim.

Några av projektdeltagarna i HÄMAT 3.
Lunghälsa och njurfunktion

Sammanlagt har 200 personer deltagit i projektet: företag som tillverkar 3D-skrivare, AM-verkstäder, Sahlgrenska sjukhuset, Karolinska institutet, forskningsinstitut, Region Östergötland och Örebro universitet.

De medverkande har bland annat undersökts när det gäller lunghälsa och njurfunktion. Dessutom har halten av metaller i blodet mätts, parallellt med att deltagarna svarat på enkäter om sin självupplevda hälsa.

– Vi har även tittat på hur partiklar och kemikalier i verkstäderna påverkar lungceller och andra typer av celler och kan konstatera att det här är relativt “snälla” miljöer, vilket är ett väldigt skönt resultat för industrin att komma i mål med. Det går inte att påvisa några negativa hälsoeffekter, även om det märks en förhöjd halt av metaller i blodet om det slarvats med skyddsutrustningen i metallverkstäderna, konstaterar Pelle Mellin.

Gränsvärden och skyddsutrustning

Trots detta positiva resultat anser Pelle Melin att det kan finnas anledning för Arbetsmiljöverket att titta närmare på gränsvärden och därmed krav på skyddsutrustning.

– Jag menar att de riktlinjer som finns idag när det gäller till exempel koboltpulver, som används vid viss additiv tillverkning, är för generösa. Tack vare den skyddsutrustning som används idag, även utan att kraven finns där, så har vi inte sett någon förhöjd risk. Men vi vet ju ännu inte de långsiktiga konsekvenserna. Finland har redan idag ett riktvärde för nanopartiklar. Det har vi ännu inte i Sverige och det är oklart om det kommer att införas, säger projektledaren Pelle Mellin samtidigt som han lämnar över bollen till Arbetsmiljöverket.

– Vi har utrett fram och tillbaka. Nu är det upp till myndigheten att värdera resultatet och fatta beslut utifrån det.

Förbättrad arbetsmiljö

Arbetet med studien har också inneburit positiva förändringar i arbetsmiljön för de medverkande verkstäderna:

– Parallellt med att studien är färdig och att vi kan leverera en guide till Arbetsmiljöverket så har arbetsmiljön i verkstäderna redan nu blivit bättre, tack vare projektet HÄMAT. Medverkande industrier som tillverkar 3D-printrar har förbättrat kringutrustningen. Inkapslingarna har förbättrats och vi kunnat visa att utsläppen av metallpartiklar i verkstäderna därmed blivit mindre, säger Pelle Melin avslutningsvis.

Läs vidare

Både stort och smått på årets Elmia 3D

På årets upplaga av Elmia 3D medverkade ett tjugotal utställare. 3dp.se hälsade på hos några av dem och hittade allt från mikroskopiskt små utskrifter till hela arbetsflödeslösningar och flera mässpremiärer.
Elmia 3D kollage 2

Espressobryggare vinnare i designtävling

Under Elmia 3D presenterades vinnaren i SVEAT:s tävling Design Challenge 2024. Det bidrag som imponerade mest på juryn var en unik espressobryggare, designad av Simon Dybeck.
Design Challenge 1

Axplock från Elmia 3D-mässan

Det har gått två år sedan sist, men den 14–17 maj var det dags för den additiva branschen att samlas igen på Elmia 3D. Här är några nedslag från mässans första dag.
Elmia 3D kollage

Dags igen för Elmia 3D: "En bra bredd bland utställarna"

Smart industri. Hållbar industri. Omställbar industri. Det är tre teman som genomsyrar årets upplaga av Elmia Produktionsmässor, inte minst Elmia 3D där allt som handlar om additiv tillverkning samlas.
Elmia 3d

Senaste nytt

Både stort och smått på årets Elmia 3D

På årets upplaga av Elmia 3D medverkade ett tjugotal utställare. 3dp.se hälsade på hos några av dem och hittade allt från mikroskopiskt små utskrifter till hela arbetsflödeslösningar och flera mässpremiärer.
Elmia 3D kollage 2

GE Additive har fått nytt namn

GE Additive har bytt namn till Colibrium Additive, ett GE Aerospace-företag.
CA_RGB-AtmsBlu-1024x434

Espressobryggare vinnare i designtävling

Under Elmia 3D presenterades vinnaren i SVEAT:s tävling Design Challenge 2024. Det bidrag som imponerade mest på juryn var en unik espressobryggare, designad av Simon Dybeck.
Design Challenge 1

Axplock från Elmia 3D-mässan

Det har gått två år sedan sist, men den 14–17 maj var det dags för den additiva branschen att samlas igen på Elmia 3D. Här är några nedslag från mässans första dag.
Elmia 3D kollage