Laminated object manufacturing: LOM

Publicerat den: 

Är en teknik som utvecklats av Helisys och bygger på att lager av ark med en häftande sida i plast, papper eller metall limmas samman, ett över det andra, för att sedan skäras till en form med kniv, CNC eller laser. Ett ark fästs på en yta varpå en laser markerar var arket ska skäras, […]

Electron Beam Melting: EBM

Publicerat den: 

Uteslutande en tillverkningsmetod för metalldelar. Tekniken innefattar en elektronstråle som verkar i en vakuumbehållare. Metallpulver exponeras för elektronstrålen och härdar, lager för lager. EBM-tekniken ger metalldelar som är mycket hållfasta och helt massiva. Det gör tekniken särskilt användbar inom vården, där man bland annat använder EBM för att ta fram käkben i titan. Tekniken är […]

Selective Laser Sintering: SLS

Publicerat den: 

Denna metod påminner om SLA, men polymerbadet är ersatt av ett pulver. Detta pulver kan ha flera olika kemiska beståndsdelar, som keramik, glas, polystyren, nylon och metall. Med metoden lägger man ut ett lager med pulver på en platta som sedan exponeras och härdas. Sedan kommer ytterligare ett lager som härdas, och så vidare, tills […]

Fused Deposition Modeling: FDM

Publicerat den: 

I metoden används trådbaserat plast- eller metallmaterial som sitter på spole och som sprutas ut genom ett huvud. Fördelen med detta material är man inte behöver använda något UV-ljus. När ett material härdas med UV-ljus finns det alltid en risk för att modellen vrider sig när den utsätts för solljus eller värme. Det problemet finns […]

Stereolitografi: SLA

Publicerat den: 

Grunden är ett bad med flytande polymer och en UV-laser som härdar polymern. En plattform positioneras precis under ytan på den flytande polymern och UV-lasern “tecknar” därefter det första lagret. Så fortsätter det tills alla lager har härdats av lasern. Inom SLA används både ett grundmaterial samt ett stödmaterial om man skriver ut komplexa produkter. […]