Detaljer i volfram testas inom fusionsforskning

Publicerat den: 

Svenska Freemelt har fått en order på att utveckla nya metoder för tillverkning av 3D-printade detaljer i volfram till fusionskraftverk. Bolaget har även fått patent för en metod som ska neutralisera elektrisk laddning vid AM med elektronstråle. 

Resin för flerfärgade tandproteser

Publicerat den: 

Stratasys har utvecklat ett resin för flerfärgade 3D-printade tandproteslösningar. Det är avsett för J5 DentaJet och ska hjälpa dentallabben att kunna göra naturtrogna och patientanpassade proteser i en enda körning.

Printar multimaterial med en twist

Publicerat den: 

Forskare vid Harvard har utvecklat en ny metod för att 3D-printa flera material samtidigt med ett spiralformat filament. Med denna metod har man bland annat skrivit ut artificiella muskler.

Marknaden för AM-material växer

Publicerat den: 

En marknadsundersökning från Market Research Future (MRFR) visar att marknaden för 3D-printingmaterial uppskattningsvis kommer att vara värd drygt 14 200 miljoner dollar år 2030. 

Pappersmaterial ska minska plastavfallet

Publicerat den: 

Ett forskningsprojekt vid Hamburgs tekniska universitet (TUHH) undersöker hur papper kan användas som material vid 3D-printing. Syftet är att minska plastanvändningen.

Forskar om material för framtidens flygmotorer

Publicerat den: 

För två år sedan startades forskningssatsningen PODFAM vid Högskolan Väst. Projektet fokuserar på pulverbäddsbaserad additiv tillverkning i metall och engagerar ett flertal forskare. En av dem är Linda Squillaci.

Pulver med lägre klimatpåverkan

Publicerat den: 

På årets Formnext-mässa presenterade EOS två polymermaterial som ska hjälpa kunderna att nå sina hållbarhetsmål. Dessutom visades den nya Fine Detail Resolution-teknologin (FDR).

Expanderande material som kan ersätta skum

Publicerat den: 

Desktop Metal-ägda Etec presenterar ett nytt material under Formnext, kallat FreeFoam. En elastisk polymer som till exempel kan användas till bilinredning.

Dryckesförpackningar får nytt liv i 3D-skrivaren

Publicerat den: 

Tetra Pak och det nederländska designföretaget Aectual har genom ett samarbete tagit fram 3D-printade inredningsdetaljer som är gjorda av gamla dryckesförpackningar.

Svenskt svampprotein blir vegansk fisk

Publicerat den: 

Svenska Mycorena, pionjärer inom mykoproteinteknologi, och österrikiska Revo Foods, som var tidigt ute med 3D-printing av livsmedel, har inlett ett forskningssamarbete. Målet är att tillsammans utveckla veganska alternativ till fisk och skaldjur.