Tags: 3d-printingspecialist


3d-printingspecialister eslöv utbildning

Utbildning av 3d-printingspecialister förlängs

Sedan 2016 har närmare ett 40-tal 3d-printingspecialister utbildats i Eslöv. Nu förlängs utbildningen för två år framåt. – Det ska finnas utbildat folk med rätt kompetens när behovet uppkommer – inte några år in på 20-talet, skriver skolan i sin utbildningsplan.