Tags: 3dbenchy


3DBenchy – en svensk båt som blivit världskänd

3DBenchy är en svenskutvecklad 3d-modell av en liten båt som seglat långt ut i världen. Till synes en oansenlig geometri, men modellen är faktiskt väl genomtänkt och till stor nytta för…

Svenskutvecklad modellbåt för benchmarktester

Den svenskutvecklade 3d-printmodellen 3DBenchy är framtagen för att vem som helst ska kunna se vad deras 3d-printer går för. Det är ett slags benchmark-verktyg för de lite mindre 3d-printrarna och sedan tillkomsten har den laddats ner av tusentals användare världen över. Nu kommer nästa version av den lilla båten – med stöd för färg och […]