Tags: AIM3D


Visar prototyp av kraftig CEM-skrivare

AIM3D, en producent av 3D-skrivare för flera material, har utvecklat en ny, kraftigare 3D-skrivare för CEM-processen, composite extrusion modelling. En prototyp av den nya maskinen kommer att visas i samband med Formnext-mässan i november.