Tags: alfred nobel science park


”Nordiskt samarbete kan få hjulen att snurra snabbare”

I höstas drog Alfred Nobel Science Park och Dansk AM Hub igång en pilotstudie för att undersöka hur det nordiska samarbetet inom AM kan stärkas. Projektet har mynnat ut i en rad konkreta förslag.

Seminarieserie för fordonsindustrin

Alfred Nobel Science Park anordnar tillsammans med ingenjörsföretaget Etteplan en digital seminarieserie. Under sex torsdagar ska man titta närmare på möjligheterna för additiv tillverkning inom fordonsindustrin.

Bjuder in till digitalt seminarium

Alfred Nobel Science Park bjuder in till digitalt lunchseminarium om additiv tillverkning den 8 december 2020. Seminariet riktar sig till alla intresserade av 3d-printing – både små företag och stora koncerner, enligt arrangören. 

Workshop: ”Det krävs för framtiden”

Den 21 oktober arrangerade Alfred Nobel Science Park tillsammans med IUC Stål & Verkstad workshopen “Additiv tillverkning metall”. Under workshopen belystes bland annat vilka typer av detaljer lämpar sig bäst för metallprinting. 

Samarbete ska stärka 3d-printing i Norden

Alfred Nobel Science Park blir partner i ett nytt nordiskt pilotprojekt, där bland annat Saab och Danfoss kommer vara involverade. Målet är att stärka användningen av additiv tillverkning i Norden. 

Metall i fokus för digital workshop

IUC Stål & Verkstad och Alfred Nobel Science Park anordnar en teknikworkshop inom ramen för Produktion 2030. Fokus kommer att vara på hur företag kan nyttja additiv tillverkning av metall. 

Internationell konferens flyttas fram

Den europeiska konferensen om additiv tillverkning, som skulle äga rum i Örebro och Karlskoga 16–17 juni, flyttas fram till juni 2021. Detta till följd av Covid-19. 

Materialfokus på internationell konferens

En europeisk konferens om additiv tillverkning arrangeras i Örebro, 16–17 juni. – Det blir en chans för svenska företag att ta del av några av de senaste trenderna inom additiv tillverkning, säger Mikael Melitshenko på Alfred Nobel Science Park.

Workshop ska stärka samarbeten

Den 10 oktober arrangerade Alfred Nobel Science Park, via sitt projekt Aces, en internationell workshop på Invest i Stockholm. Målet är att få fler aktörer inom additiv tillverkning att samverka med varandra. 

Workshop ska stärka samarbeten

Alfred Nobel Science Park bjuder in till workshop. Målet är att öka samarbetet mellan olika satsningar på additiv tillverkning.