Tags: automation


Månadens krönika: ”Automation för hela värdekedjan”

Min första kontakt med additiv tillverkning som forskare var i form av en förkortning: 3D3. Jag var relativt färsk som projektledare på dåvarande Swerea…

Autodesk försöker hålla jämna steg med utvecklingen

På ett välbesökt kundevent i Malmö i slutet av september med Autodesk klargjorde CAD-utvecklaren sin syn på den tekniska utvecklingen och hur den…

3d-print på Automation-mässa i Malmö

Den 25 och 26 mars 2015 är det återigen dags för mässan Automation Sverige/Danmark att flytta in på MalmöMässan i Malmö. Automation är en branschöverskridande fackmässa där man hittar helhetslösningar för innovativ, automatiserad produktion. Här återfinns ett brett utbud av utställare visar komponenter, utrustning, system, lösningar och tjänster inom industriautomation som; mät-, styr- och reglerinstrument, […]