Tags: automation


Tillägg ska möjliggöra serieproduktion

3D-skrivartillverkaren Formlabs lanserar ett system för att koppla ihop flera 3D-skrivare till ett helt ekosystem. Det ska möjliggöra en automatiserad serieproduktion med lägre kostnad per del.

En helt automatiserad produktionslinje

För tre år sedan startade BMW Group tillsammans med flera olika aktörer ett projekt med målet att revolutionera användningen av 3D-printing vid tillverkning av bilar. Resultaten visar på en lyckad industrialisering och digitalisering av AM.

Ford tar hjälp av roboten Javier

Fords Advanced Manufacturing Center i Michigan har fått en ny medarbetare som sköter företagets 3D-skrivare, roboten Javier. Den mobila roboten innebär en automatiserad tillverkningsprocess som inte kräver någon mänsklig interaktion.

Höganäs och Piab ska automatisera mera

De två svenska företagen Höganäs och Piab har ingått ett partnerskap som fokuserar på en ökad automation inom industriell additiv tillverkning. Tillsammans ska de erbjuda lösningar som minimerar metallpulveravfallet samtidigt som processeffektiviteten och säkerheten förbättras.

Trender inom 3d-printing 2020

HP släpper en rapport med vad de förutspår kommer bli 8 nyckeltrender för år 2020 inom 3d-printing. På listan finns bland annat automatiserade flöden, spårbara delar, fler studenter och växande marknad för skor, glasögon och dental.

Månadens krönika: “Automation för hela värdekedjan”

Min första kontakt med additiv tillverkning som forskare var i form av en förkortning: 3D3. Jag var relativt färsk som projektledare på dåvarande Swerea…

Autodesk försöker hålla jämna steg med utvecklingen

På ett välbesökt kundevent i Malmö i slutet av september med Autodesk klargjorde CAD-utvecklaren sin syn på den tekniska utvecklingen och hur den…

3d-print på Automation-mässa i Malmö

Den 25 och 26 mars 2015 är det återigen dags för mässan Automation Sverige/Danmark att flytta in på MalmöMässan i Malmö. Automation är en branschöverskridande fackmässa där man hittar helhetslösningar för innovativ, automatiserad produktion. Här återfinns ett brett utbud av utställare visar komponenter, utrustning, system, lösningar och tjänster inom industriautomation som; mät-, styr- och reglerinstrument, […]