Tags: bioprinting


Cellink: ”Patienter i tankarna”

Bioskrivartillverkaren Cellink ska utveckla en ny plattform för tt 3d-printa mänskliga cancertumörer. – Det betyder mycket för bioprinting världen och för onkologi industrin som vi specifikt riktar in oss på med denna plattformen, säger Cellinks vd Erik Gatenholm.

De bioprintar mänskliga hornhinnor

Bioprinting kan på sikt lösa bristen på donatorer av ögonvävnad. – Det har visat sig möjligt att skriva ut hornhinnor, säger professor Che Connon från Newcastle University.

Event kan boosta bioprintingdröm

CELLINK ingår partnerskap för det första årliga bioHackNH-evenemanget. – Med våra framtida generations forskare kan vi göra bioprintingdrömmen en verklighet, säger Erik Gatenholm, vd på CELLINK.

Svenska CELLINK i samarbete med MIT

CELLINK har ingått ett samarbetsavtal med ett av världens främsta biomedicinska labb vid MIT, Massachusetts Institute of Technology, i USA. Målet är att…

3d-utskriven vävnad ger bättre artrosbehandling

Det amerikanska läkemedelsbolaget Johnson & Johnson har använt 3d-skrivarteknik i flera år, främst för prototyper och produktutveckling inom…

80 miljoner till forskning om utskrivna muskler

Utvecklingen inom medicinteknik och så kallad bioskrivarteknik får tillökning när irländska Cúram öppnar ett nytt forskningscenter i Galway. Fokus för forskningen…

Medtech-konferens med världskänd Chalmers-forskare

3dp MedTech är den första svenska konferensen med fokus på hur 3d-skrivare används inom medicinteknik. Målet med konferensen är att de som är yrkesverksamma inom vården ska…

Avgörande upptäckt inom bio-utskrifter

En forskargrupp vid Wake Forest Baptist Medical Centre i North Carolina hävdar att de utvecklat en teknik som är banbrytande när det gäller bio-utskrifter av levande vävnad. Enligt gruppen kan de nu…

De 3d-printar mänsklig vävnad för läkemedelstester

Det Vancouverbaserade företaget Aspect Biosystems har utvecklat en 3d-printer för produktion av mänsklig vävnad med samma biologiska funktioner som hos en frisk människa. Syftet är att testa experimentella läkemedel på olika typer av 3d-printade vävnader, något som man menar kan ledan till utvecklingen av transplanterar bio-printade organ. Aspect Biosystems teknik går ut på att man […]

Ny leverantör släpper modeller för bio-printning

3Dynamic Systems är ett nytt spinoff-företag från Swansea University i Storbritannien. Företaget specialiserar sig på att utveckla utrustning för så kallad bio-printing, där produktionsmaterialet är biologiskt material för tillverkning av vävnad och benmaterial med mera. Nu släpper företaget sina två första 3d-printrar, Alpha och Omega. Alpha-modellen, eller Alpha Bone Tissue Workstation, är framtagen för produktion […]