Tags: boeing


Metallutskrifter minskar inom flygindustrin

GE, General Electric, säger upp 13 000 anställda i sin tillverkning av flygmotorer samtidigt som efterfrågan på 3d-printade metalldelar minskar. Detta kan komma att påverka företagets leverantörer och underleverantörer. 

Björn Björnström

EOS möter flygindustrins tuffa krav

EOS lanserar ett nytt 3d-system och ett nytt PEKK material. – Systemet passar alla industrier som behöver isotopa egenskaper från ett högpresterande kompositmaterial, säger Björn Björnström som är EOS Regional Manager Nordic och Baltic. 

MIT och Boeing vill kunskapsboosta branschfolk

MIT, Massachussets Institute of Technology, och flygplanstillverkaren Boeing, startar en ny onlinekurs för yrkesverksamma inom additiv tillverkning. Målet är eliminera kunskapshinder vid införande av tillverkningsmetoden i olika typer av verksamheter. 

Norsk Titanium tar in mer kapital

I våras skrev vi om att 3d-skrivarutvecklaren Norsk Titanium skrivit ut sin första titankomponent åt Boeing. Delen ska sitta i flygplanstillverkarens senaste…

Norsk Titanium ska minska kostnaderna för Boeings Dreamliner

Flygplanstillverkaren Boeing har skrivit avtal med den norska 3d-skrivarutvecklaren Norsk Titanium. Avtalet gäller 3d-utskrivna titankomponenter av Boeings…

Inleder serietillverkning med tio nya Arcam-maskiner

GE Aviations italienska dotterbolag Avio Aero fokuserar på att konstruera och tillverka turbinblad som ingår i koncernes flygplansutveckling. Under flera år har de arbetat med…

Boeing: “Kritiskt med bra material”

En av de industrinischer som kommit långt i användningen av additiv tillverkning är flyg- och rymdteknikindustrin. Brett Lyons, som är material- och processingenjör på Boeing, berättade i sin presentation på konferensen Inside 3D Printing i New York om hur de arbetar idag och vad de förväntar sig i framtiden. Företaget har använt SLS-tekniken sedan 2002, […]

Exone siktar på nytt material var sjätte månad

Den amerikanska hårdvaruutvecklaren Exone kommer att satsa mer resurser på att utveckla och certifiera nya material. För att förverkliga den nya strategin kommer företaget därför att utöka sina produktionscenter från fem till femton stycken år 2015. Dessutom har företaget utsett en ny teknisk chef, Rick Lucas, med över 20 års erfarenhet av avancerad materialutveckling. Enligt […]

Hans forskning ger finare detaljer

3DP I SVERIGE: Joakim Karlsson är industridoktorand på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Det projekt han arbetar med syftar till att förbättra en av de tekniker som används för att producera metallföremål, Electron Beam Melting, eller EBM. Målet är att dels göra produktionsprocessen billigare, dels att anpassa tekniken så att den kan producera applikationer med finare […]