Tags: brc


Stark svensk forskning inom medicinteknik

Den 18 november arrangerade forskningsorganisationen BRC, Biomaterials Research Center, vid Göteborgs universitet en heldagskonferens om 3d-print för medicintekniska applikationer. Konferensen visade med tydlighet att det finns flera högintressanta forskningsprojekt igång, men även applikationer som lämnat ritbordet och idag används framgångsrikt inom svensk vård. På plats i Göteborg var även flera leverantörer. Arcam, 3D Center och […]