Tags: Brian Thompson


Creo 5.0 vill förenkla design av metallutskrifter

PTC uppdaterar sitt CAD-program Creo 5.0 med flera nya funktioner. Enligt PTC innebär denna funktion att användaren kan på sikt spara både tid och pengar.