Tags: CECIMO


CECIMO-EPMA

Så ska CECIMO och EPMA hitta nya samarbeten

Tillsammans ska de två europeiska branschorganen stötta den inhemska tillverkningsindustrin – genom informationsutbyte, påverkansarbete och samordning av främjande åtgärder.