Tags: cellulosa


Svensk skog ska bli 3d-utskrivna proteser

Vinnova har beviljat stöd till forskningsinstitutet Innventia för projektet AMPOFORM. Tillsammans med fyra andra företag kommer…

Ny konferens om 3d-skrivare för arkitekt- och byggbransch

3dp Build är en ny konferens den 20 april på 7A Centralen i Stockholm, som visar hur 3d-skrivarteknikens snabba utveckling påverkar arkitekt- och byggbranschen. Det handlar om allt från…

Svenskt projekt utvecklar träbaserade 3d-konstruktioner

Det transdisciplinära projektet Would wood ska etablera ett konsortium för att utveckla integrerade material och produktionskoncept för storskalig additiv tillverkning av…

Ska 3d-printa hus i svenskt forskningsprojekt

I ett samarbetsprojekt värt 35 miljoner kronor ska forskare vid Umeå universitet tillsammans med externa samarbetspartners utveckla teknik för att göra storskaliga 3d-utskrifter av cellulosabaserade material. Målet är att göra utskrifter av hus. Projektet har sin bas på Sliperiet vid Konstnärligt campus vid Umeå universitet. Ett av målen i projektet är att ta fram cellulosabaserade […]

Forskare på Chalmers 3d-printar med cellulosa

En forskargrupp vid Chalmers är först i världen med att lyckas skriva ut och torka tredimensionella objekt helt av cellulosa med hjälp av en 3d-bioskrivare. De kan också tillsätta kolnanorör så att materialet leder ström. – Det finns stora miljöfördelar med att få in cellulosa i den här snabba teknikutvecklingen, säger Paul Gatenholm, professor i […]