Tags: Dansk AM Hub


”Nordiskt samarbete kan få hjulen att snurra snabbare”

I höstas drog Alfred Nobel Science Park och Dansk AM Hub igång en pilotstudie för att undersöka hur det nordiska samarbetet inom AM kan stärkas. Projektet har mynnat ut i en rad konkreta förslag.