Tags: EPO


Antalet patent inom AM ökar kraftigt

En ny rapport från European Patent Office (EPO) visar att antalet ansökta patent inom additiv tillverkning ökar explosionsartat jämfört med andra teknikområden.