Tags: Etteplan


Samarbete för att utveckla metallskrivare

Svenska 3D-skrivartillverkaren Freemelt ingår ett strategiskt partnerskap med teknikföretaget Etteplan. Syftet med samarbetet är att utveckla Freemelts kommande industriella 3D-skrivare för metall.

Samarbete för att sprida AM-tekniken

Digital Metal och Etteplan meddelar att de ingår ett strategiskt partnerskap inom additiv tillverkning. Syftet är att kunna erbjuda designoptimeringslösningar så att tillverkande företag till fullo kan dra nytta av tekniken.

Seminarieserie för fordonsindustrin får fortsättning

Under våren har företag inom tillverkningsindustrin fått chansen att lära sig mer om möjligheterna med additiv tillverkning. Ett lyckat koncept som får en förlängning till hösten.

Seminarieserie för fordonsindustrin

Alfred Nobel Science Park anordnar tillsammans med ingenjörsföretaget Etteplan en digital seminarieserie. Under sex torsdagar ska man titta närmare på möjligheterna för additiv tillverkning inom fordonsindustrin.

Ingenjörsföretag förnyar i maskinparken

3d-skrivartillverkaren Wematter i Linköping inleder ett samarbete med ingenjörsföretaget Etteplan. Samarbetet gäller produktutveckling och framtagning av prototyper med Wematters 3d-skrivare Gravity 2021.

Verktyg ska räkna på risken

Det svenska ingenjörsföretaget Etteplan släpper ett nytt verktyg för att kalkylera produktionskostnader för additiv tillverkning. AMOTool, som verktyget heter, ska hjälpa företag att öka sin konkurrenskraft på produkter.

De 3d-printar metalldelar med inbyggd elektronik

Etteplan och EOS har tillsammans 3d-printat metallföremål med elektronik inuti komponenten. Enligt företagen ska tekniken ha en enorm potential inom tillverkningsindustrin.