Tags: food


Nyfunnen aptit för 3d-printad skolmat

Grundskola i London inför 3d-printad mat – med målet att inspirera fler till en karriär inom vetenskap och teknik.

Vill att äldre ska få 3d-utskriven mat

Forskningsorganisationen RISE har flera forskningsprojekt igång som handlar om hur man kan skriva ut livsmedel i 3d. Det främsta målet är att…

Bocusini – 3d-printkoncept för livsmedel

Bocusini är ett nytt koncept för att 3d-printa matprodukter. Maskinen har precis lagts upp på Kickstarter, en webbtjänst för gräsrotsfinansiering, och förhoppningen är att dra in 30 000 euro för att kunna släppa lösningen på marknaden. Bocusini, från den kände franske kocken Paul Bocuse, får man anta, är i grunden en helt vanlig 3d-printer baserad […]