Tags: företagsköp


GT Prototyper mot Danmark med nytt förvärv

GT Prototyper (GTP) i Ystad förvärvar inkråmet i Functional Parts, en dansk servicebyrå verksam inom additiv tillverkning. I och med köpet…

3D Systems köper Medical Modeling

3d-printleverantören 3D systems annonserade i början av april att de nu köper Medical Modeling baserat i Golden, Colorado. Det medicinska företaget är en pionjärerna i USA inom medicinsk modellering med personlig kirurgi i fokus. Företaget har sedan tidigare använt sig av 3d-printteknik för att skapa patientspecifika medicintekniska lösningar, så som implantat och kirurgiska planeringsverktyg och […]

Klart mellan Stratasys och Makerbot

Samgåendet mellan Stratasys och Makerbot har nu genomförts fullt ut. – Stratasys och Makerbot delar en vision om 3d-printteknikens potential att förändra formgivning och tillverkning, säger Stratasys vd David Reis. Vårt mål nu är att maximera fördelar och nyttan som samgåendet innebär för aktieägare, kunder och anställda. Enligt villkoren i avtalet kommer Stratasys att utfärda […]

Stratasys köper Makerbot

Efter veckor av spekulationer står det nu klart att Stratasys köper 3d-printertillverkaren Makerbot. Det är ett förvärv som ger Stratasys tillgång till konsumentmarknaden och semiproffs. Enligt villkoren i avtalet kommer Stratasys initialt att utfärda cirka 4,7 miljoner aktier i utbyte mot 100 procent av det utestående aktiekapitalet i Makerbot. Det föreslagna samgåendet har ett initialt […]