Tags: forskning


Säkrare tester med 3D-printade kroppsdelar

I våras släpptes boken “Advances in 3D Printing” där två forskare från Mittuniversitetet bidragit med ett kapitel om användningen av 3D-printing för att testa ny säkerhetsutrustning.

Udda former avger medicinen effektivare

Mediciner i tablettform är oftast runda. Ny forskning visar dock att en oregelbunden form, som kan uppnås med 3D-printing, kan påverka frisättningen av läkemedlet på ett mer effektivt sätt.

AM kan göra elcyklar mer cirkulära

Antalet elcyklar som rullar på gatorna ökar stadigt. Men vad händer om en del i motorn går sönder? Kan den trasiga delen bytas ut eller måste hela motorn ersättas? Kan additiv tillverkning lösa den ekvationen?

Pumpande kopia av patientens egna hjärta

Inget hjärta är det andra likt. Därför har ett forskarteam vid MIT 3D-printat hjärtan som är exakta replikor av patientens egna hjärta, som kan pumpa och slå precis som originalet.

AM avgörande i utveckling av superlegering

Forskare vid Sandia National Labratories i USA har utvecklat en ny superlegering med additiv tillverkning. Materialet kan hjälpa kraftverk att generera mer energi samtidigt som de producerar mindre koldioxid.

Bioprinting används i kampen mot ALS

Stamcellsdifferentiering i 3D-miljö är ett lovande experimentellt verktyg för studiet av amyotrofisk lateralskleros – ALS.

Miljonregn stärker forskning inom AM

Forskningsmiljön Primus vid Högskolan Väst får 36 miljoner kronor i anslag från KK-stiftelsen. Pengarna ska användas till att bygga ny kunskap och kompetens som ska stärka svensk industri, inte minst med additiv tillverkning.

Printar multimaterial med en twist

Forskare vid Harvard har utvecklat en ny metod för att 3D-printa flera material samtidigt med ett spiralformat filament. Med denna metod har man bland annat skrivit ut artificiella muskler.

Från forskning till industriell produktion

Additiv tillverkning med laser och tråd i duplext rostfritt stål ska vidareutvecklas för att kunna användas inom skarp industriproduktion. Detta inom ramen för det nystartade forskningsprojektet SESAM.

GKN-stipendium för simuleringsmodell

I samband med en ceremoni den 15 december tilldelades Ali Abadi årets GKN-stipendium. Han får utmärkelsen för att ha varit med och tagit fram en ny simuleringsmodell för laserbaserad additiv tillverkning med tillsatstråd.